You are here: Home > Mózg > Proces wyróżnicowania kory nowej u gadów

Proces wyróżnicowania kory nowej u gadów

Następny szczebel rozwoju to mózgi gadów7. Rozpoczyna się w nich proces wyróżnicowania kory nowej, w czym bierze udział i układ wzrokowy. Droga wzrokowa biegnie u tych zwierząt jeszcze nadal do pokrywy wzrokowej, ale włókna jej oddają bocznice do ciała kolankowatego we wzgórzu. Tu wykształci się dodatkowy człon tej drogi w postaci niedużego pasma kolankowo-potylicznego, zawiązku promienistości wzrokowej. Zmierza ta wiązka do niewielkich obszarów kory nowej. Stąd krok już tylko do stosunków opisanych u ssaków. Promienistość wzrokowa rozrasta się, podobnie ciało kolankowate, a drogi prowadzące do pokrywy wzrokowej, tj. przednich ciał czworaczych pozostają w postaci cienkich wiązek opisanych powyżej.

O wiele słabiej zaznacza się rozwój filogenetyczny w samym oku, które u wszystkich kręgowców zbudowane jest z takich samych trzech błon i zawiera siatkówkę wyposażoną w pręciki i czopki. Różnice w wykształceniu oka są raczej wyrazem przystosowania się oka do środowiska.

Przykładem może być tutaj oko ryby. Woda pochłania dużo promieni świetlnych, jest więc w środowisku wodnym ciemniej, a nadto inny jest współczynnik załamania światła. Oko ryb odznacza się dlatego odmienną budową soczewki. Jest ona bardzo wypukła, niemal kulista i duża. Nadto soczewka ryby nie może zmieniać kształtu. Znajdujemy ją tuż pod rogówką (ryc. 260). Jest to oko krótkowidza, przeznaczone do oglądania przedmiotów z bliska, co jednak w mało przejrzystym środowisku wodnym całkowicie wystarcza.

Leave a Reply