You are here: Home > Mózg > Prążek krańcowy

Prążek krańcowy

Jądru ogoniastemu towarzyszy po stronie przyśrodkowej (medialnej), wąska smuga o rogowym wyglądzie, również biegnąca tukiem ku tyłowi. To prążek krańcowy (stria terminalis). Rogowaty jego wygląd powoduje przeświecające przezeń wypełnione krwią naczynie krwionośne.

Prążek krańcowy zajmuje płytki rowek, po którego drugiej stronie widoczny jest drugi guz, przykryty przez czerwonawy splot naczynia- sty (plexus chorioideus). Ten guz to wzgórze wzrokowe (thalamus opticus), zwykle zwane krótko wzgórzem (thalamus).

Twór ten należy już do międzymózgowia. Wymieniony splot naczy- niasty, to wciskający się do światła kosmkowaty narząd, zbudowany z naczyń krwionośnych opony miękkiej oraz ependymy {str. 90).

Po drugiej stronie splotu, już na przejściu w róg dolny i tylny komory, widoczne jest białe, łukowato wygięte ciało, ku przodowi kryjące się pod ciało modzelowate. Nazywamy je sklepieniem (/orn/x). Ku tyłowi sklepienie, podobnie jak prążek krańcowy (stria terminalis) i ogon jądra ogoniastego, zagina się ostrym lukiem w dół i ku przodowi. W odcinku tym widzimy koło niego strzępek (fimbria) oraz róg Am m on a. Twory te omówimy dokładniej nieco niżej (str. 396). Zwróćmy jednak uwagę na karby widoczne wzdłuż jego przednio-dolnego końca. Fantazja anatomów mózgu XVI i XVII w. dopatrzyła się w nich podobieństwa do niezgrabnych palców łapy mitologicznego potwora morskiego, hipokampa i stąd geneza nazwy „hipokamp”, z którą jeszcze nieraz się zetkniemy.

Wróćmy jeszcze na chwilę do rogu przedniego komory bocznej i przyjrzyjmy się jej ścianie przyśrodkowej. Różni się ona od innych ścian bardzo znacznie grubością, zbudowana jest bowiem z cienkiej blaszki, grubości około 1-2 mm, zwanej przegrodą przeźroczystą (septum pellucidum). Wraz z drugą taką samą blaszką przeciwnej półkuli tworzy ona cienką stosunkowo ściankę, odzielającą obie komory od siebie – u człowieka. U innych ssaków, przegroda ta nie zasługuje na nazwę przeźroczystej, gdyż jest znacznie grubsza.

Leave a Reply