You are here: Home > Mózg > Praca komórek Purkinjego cz. II

Praca komórek Purkinjego cz. II

Do komórek Purkinjego dochodzą nadto włókna prawdopodobnie rzutowe. Oplatają one dendryty komórek Purkinjego, wspinając się po nich niby powój – stąd ich nazwa włókna pnące.

Najgłębsza warstwa kory móżdżkowej zbudowana jest z licznych, stłoczonych komórek ziarnistych. Komórki ziarniste drobne (5-8p) mają po kilka krótkich dendrytów zakończonych jakby pazurkami. Dendryty te częściowo tworzą synapsy z innymi komórkami ziarnistymi, częściowo spłatają się z zakończeniami włókien mszystych (kiciastych), tworząc malutkie kłębki. Włókna mszyste zaś to zakończenia zdążających do móżdżku włókien z rdzenia, jąder przedsionkowych i innych ośrodków.

Neuryt komórek ziarnistych drobnych biegnie ku powierzchni kory do warstwy drobinowej i tu rozwidla się na kształt litery T. Obie gałęzie biegną dość daleko wzdłuż grzbietu zawoju, tworząc po drodze około 200 synaps z wachlarzami dendrytowymi komórek Purkinjego.

Komórki ziarniste duże z krótkim neurytem mieszczą się w warstwie ziarnistej blisko komórek Purkinjego. Rozgałęzione ich dendryty tworzą w warstwie drobinowej jakby wachlarze ustawione prostopadle do wachlarzy dendrytów komórek Purkinjego, tworząc liczne synapsy. Aksony tych komórek rozgałęziają się obficie wśród komórek gwiaździstych drobnych. Komórki ziarniste duże z długim włóknem osiowym rozkładają dendryty w warstwie ziarnistej, a ich neuryty biegną do istoty białej.

Kora móżdżku ma także ciekawą glioarchitektonikę. Osobliwością jej są komórki pierzaste Fananasa. Istota biała móżdżku (centrum medulläre) zbudowana jest z włókien osłonkowych, bądź to dochodzących do móżdżku, bądź narząd ten opuszczających. Biegnie tędy ponadto duża liczba włókien kojarzących, krótszych lub dłuższych oraz włókien spoidłowych.

Leave a Reply