You are here: Home > Mózg > Postępowanie przy preparowaniu mózgu

Postępowanie przy preparowaniu mózgu

Dokładniejsze poznanie budowy mózgu wymaga już rozcinania go w różnych kierunkach. Oczywiście znowu byłoby najlepiej mieć do dyspozycji prawdziwy mózg, utrwalony w formalinie i zakonserwowany i rozcinać go naprawdę. W jego braku musimy, jak poprzednio, posłużyć się obrazkami i uzupełnić je wyobraźnią.

Tok postępowania przy preparowaniu mózgu, w celu zapoznania się z jego budową wewnętrzną jest taki, że przeznaczony do preparowania mózg kładziemy na jego podstawie i długim, ostrym nożem ścinamy od góry, jedną za drugą, płytki grubości mniej więcej 1 cm. Nóż prowadzimy oczywiście poziomo.

Oglądając ścięte płytki stwierdzimy, że na obwodzie płaszczyzny przekroju (ryc, 21) występuje wszędzie warstewka substancji szarej grubości około 1,4-4,5 mm. Odbija ona od atłasowo błyszczącej istoty białej (substantia alba), zajmującej środek. Brzeg przekroju nie jest równy, wchodzą weń i to nieraz wcale głęboko, bruzdy, które poprzednio obserwowaliśmy na powierzchni półkul. Warstewka szara, to kora mózgowa (cortex) pokrywająca całą powierzchnię półkuli, nie wyłączając jej partii ukrytych w głębi bruzd.

Istota biała w środku przekroju to wieniec promienisty (coTona radiata) zwany też ośrodkiem półowalnym [centrum semiovale). Zbudowana jest ona z krzyżujących się włókien zmielinizowa- nych, łączących różne odcinki kory. O jej włóknistej strukturze można się łatwo przekonać. Jeżeli spróbujemy tępym narzędziem, np. dentystyczną łopatką rozdłubać nieco białą istotę zauwrażymy, że ma ona skłonność do rozłupywania się wedle przebiegu włókien.

Leave a Reply