You are here: Home > Mózg > Postępowanie przy preparowaniu mózgu cz. II

Postępowanie przy preparowaniu mózgu cz. II

Po ścięciu kilku płytek z wierzchniej części mózgu spostrzeżemy (ryc. 22), że obie półkule złączone są ze sobą białym spoidłem, które ukaże się w dnie rozdzielającej je szczeliny podłużnej (fissura longitudi- nalis cerebri). Spoidło to, to c i a ł o modzelowaie (corpus callosum), zwane też nieraz potocznie spoidłem wielkim. Ciało modzelowate znamy już z przekroju podłużnego mózgu.

Ciało modzelowate zbudowane jest zgodnie ze swoim charakterem spoidła, z włókien biegnących poprzecznie z jednej półkuli do drugiej. Włókna te po obu stronach rozchodzą się promienisto do różnych okolic kory. Przebieg ich można z grubsza uwidocznić metodą rozskubywania białej istoty. Na powierzchni górnej ciała modzelowatego widoczne są podłużne białe prążki (slriae longitudinales) zwane też prążkami Lancizjusza. Prążki te wtopione są w szarą warstewką zwaną nawlecz- k ą szarą (induseum griseum).

Następną czynnością preparacyjną jest otwarcie komór mózgowych. W tym celu ścinamy jeszcze jedną warstwę poziomą aż do poziomu ciała modzelowatego i rozcinamy białą istotę półkul w sposób uwidoczniony na rycinie 23. Skalpelem wycinamy partie półkuli, wzorując się na rycinie 24. Uzyskujemy w ten sposób wgląd do wnętrza komór bocznych, gdzie z łatwością odróżnimy znane już z odlewu komór (ryc. 20) rogi komór: przedni, tylny i dolny.

W ścianach komór rozróżnić możemy szereg szczegółów, guzowatości i zagłębień. I tak w rogu przednim po stronie bocznej (lateralnej) widzimy spory, okrągły guz o szarej barwie, zwężający się nieco ku tyłowi. Jest to część ciała prążkowatego (str. 44) zwana jądrem ogoniastym (nucleus caudatus). Jądro to u człowieka ma kształt jakby ogromnej kijanki. Guz widoczny w rogu przednim to głowa jądra ogoniastego (caput nuciei caudati), z której wychodzi cienki (średnio 6 mm) stosunkowo ogon (cauda), idzie w tył i w dół do ściany rogu dolnego, gdzie zobaczymy go przy dalszym preparowaniu (ryc. 24).

Leave a Reply