You are here: Home > Mózg > Pole równoważne

Pole równoważne

Nerw przedsionkowy składa się z wypustek dwubiegunowych neuronów skupionych w zwoju przedsionkowym (ganglion vestibuläre). Dzieli się on na kilka gałązek zdążających do grzebieni bańkowych i do plamek słuchowych (ryc. 197). Mała gałązka, zdąża do plamki zaniedbanej (macula neglecLa), małego tworu o niejasnej funkcji.

Dośrodkowo (proksymalnie) nerw przedsionkowy wchodzi do rdzenia przedłużonego i tu większość jego włókien kończyn się (u człowieka) w jądrach przedsionkowych, a jedynie drobny pęczek zdąża bezpośrednio do kory móżdżku (str. 303). Droga ta w dalszym ciągu prowadzi do jądra wierzchu (nucleus fastigii), a stąd jako szlak wierzchowo-opuszkowy (traclus fastigio-bulbaris) do wszystkich jąder przedsionkowych. Droga ta umożliwia bezpośredni wpływ móżdżku na jądra przedsionkowe.

U kręgowców niższych, jak ryby i płazy, nerw przedsionkowy kończy się w polu równoważnym (area statica, tuberculum acustico-laterale), W tym samym polu kończą się także włókna słuchowe oraz nerwy boczne (nervi laterales), przedni i tylny.

Pole równoważne (ryc. 198) u minoga ciągnie się wzdłuż całego rdzenia przedłużonego. Na całej powierzchni występuje tu mnóstwo komórek ziarnistych (granula), wśród których rozrzucone są komórki duże, o dendrytach skierowanych ku powierzchni. W warstwie powierzchniowej, pełnej ziarn, a zwanej grzebieniem módżkowym (crista cere- beilaris) następuje spotkanie się dendrytów z zakończeniami włókien z nerwu VIII oraz nerwów linii nabocznej.

Pole równoważne dzieli się na mniejsze odcinki jak: pole grzbietowe (area dorsalis s, lobus iiniae lateralis) położone po stronie grzbietowej i odbierające przede wszystkim włókna nerwu linii nabocznej przedniego pole przyśrodkowe (area medialis) dla włókien nerwu linii nabocznej tylnego,- pole brzuszne (area centralis) dla włókien nerwu VIII.

Leave a Reply