You are here: Home > Mózg > Pokrywa płazów

Pokrywa płazów

Osobliwością mózgu ryb, zwłaszcza kostnoszkieletowych jest położone w dolnej części nakrywki jądro trzewiowe wtórne (nuc- ieas visceTalis secundarius), związane z trzewiowo-czuciowym (smak) pasmem samotnym (íracíus solitarias) oraz z podwzgórzem. Jądro to, prawdopodobnie związane z układem wegetatywnym, zanika już u płazów.

Śródmózgowie płazów (ryc. 165) przypomina stosunki spotykane u ryb. Występują tu te same jądra, a więc jądro miedzykonarowe, jądro cieśni (połączone z nerwem VIII i n. V jak u ryb), oraz wał półkolisty (toras sernic ircuiaris). Obok tego jako nowość, u ryb sporna, pojawia się jądro wzrokowe nakrywki (nucieus ópticas tegmenti) odbierające włókna wzrokowe.

Pokrywa płazów jest dobrze rozwinięta i jak u ryb, pełni funkcje ośrodka wzrokowego i zarazem centrum kojarzeniowego (ryc. 166). Dochodzą do niej drogi z innych ośrodków, o czym świadczy także dobry rozwój pokrywy u płazów ślepych. Struktura samej pokrywy osiąga poziom jeszcze wyższy niż u ryb – ilość warstw dochodzi do czternastu.

W mózgu gadów rozwój nakrywki czyni dalszy postęp. Jądro czerwienne wyodrębnia się całkowicie z masy tworu siatkowatego, a z boku zaznaczają się zawiązki istoty czarnej. Jądro cieśni może osiągnąć duże wymiary (kameleon). Odbiera ono włókna wstęgi bocznej i wiąże się wieloma pasmami z pokrywą. Silnie rozwijają się także wały półkoliste, u węży i jaszczurek wypukłające się ku górze i tyłowi w sposób przypominający układ wzgórków czworaczych ssaków, co prawdopodobnie ma związek z większą zdolnością epikrytyczną słuchu. Inne połączenia kształtują się jak u płazów (ryc. 167).

Leave a Reply