You are here: Home > Mózg > Pokrywa (fecium)

Pokrywa (fecium)

Stosunkowo nieduża część mózgu, jaką jest śródmózgowie człowieka, ma nieoczekiwanie dużą przeszłość filogenetyczną. Zaznacza się to już w morfologii zewnętrznej. Na mózgach ryb, płazów, gadów i ptaków rzucają się zawsze w oczy w środku mózgu dwa duże guzy, które niewta- jemniczeni biorą często za półkule kresomózgowia, a w istocie są pokrywą śródmózgowia.

Pokrywę (iecfum) i nakrywkę (iegmentum) rozróżnić można już u najniższych kręgowców, Nakrywka może mieć budowę bardzo uproszczoną (ryc. 161). U minoga zajmuje ją niemal całą twór siatkowaty (nucleus reticularis s. motorius tegmenti), przedłużenie podobnego tworu w rdzeniu przedłużonym. Wyodrębniają się z niego jądra nerwów III i IV (str. 215) oraz położone brzusznie jądro międzykonarowe (nucleus interpeduncu- laris) przyjmujące dużą wiązkę tyłozgiętą (/asciciiftis retrofiexus) wychodzącą z jąder uzdeczki (habenula). Jądro międzykonarowe wysyła swoje włókna osiowe do tworu siatkowatego rdzenia przedłużonego i rdzenia przez pęczek podłużny przyśrodkowy, do którego dołączają się włókna pochodzące z podwzgórza, z okolicy odpowiadającej jądrom suteczko- watym.

Prócz jądra międzykonarowego tworzą się w nakrywce minoga mniej wyraźne skupienia komórek pod wpływem dochodzących tu dróg z pola równoważnego, a więc pośrednio z nerwu VIII i nerwów linii nabocz- nych (pasmo zwane wstęgą boczną lub iasciculus longitudinalis laterahs) oraz z jądra ruchowego nerwu VIII (nucJeus octavo-motorius), Jądro to w dalszym rozwoju przekształci się w jądra móżdżkowe.

Leave a Reply