You are here: Home > Mózg > Pokrywa (fecium) cz. III

Pokrywa (fecium) cz. III

Obie części pokrywy połączone są z sobą spoidłami. Spoidło pokrywy (commissura tecti) biegnie w dwu częściach po stronie grzbietowej, spoidło poprzeczne (commissura transversa) jest pasemkiem biegnącym wzdłuż nerwu wzrokowego aż do skrzyżowania i na drugą stronę.

U ryb chrzęstno- i kostnoszkieletowych dalszy rozwój posuwa się (ryc. 162 ) w kierunku rozbudowania pokrywy i wykształcenia bardziej zwartej postaci jąder nakrywki, która także jako całość zwiększa swoją masę.

Przyrost masy tkankowej zaznacza się już zewnętrznie. Pokrywa zwiększa swe rozmiary, a równocześnie osiąga wyższy stopień zróżnicowania (ryc. 163) na 3 (u żarłaczy) do 10 warstw (u okonia) (ryc. 164). Podobnie jak u minoga ma ono połączenia ze wszystkimi niemal ośrodkami mózgu, co umożliwia rybie korzystanie z tego narządu jako z najwyższego ośrodka kierowniczego. Najsilniejsze połączenia wiążą pokrywą ze wzrokiem oraz z nerwem trójdzielnym.

W nakrywce ryb następuje wyodrębnienie poszczególnych jąder, u minoga ledwie zaznaczających się. Oprócz jądra międzykonarowego, poprzednio włączonego w układ ośrodków węchowych, wykształca się tu, jako odrębna jednostka, jądro cieśni (nucieus isthmi), odbierające włókna z pola równoważnego (area statica, str. 286) i z jąder nerwu VIII oraz nerwu trójdzielnego, świadczące o korelacji bodźców równoważnych z dotykiem przyustnym. Jądro to wykształci się w dalszym rozwoju wr ciało kolankowate przyśrodkowe.

Drugie jądro zasługujące na uwagę, to jądro powodujące wypukłość sterczącą do komory pod pokrywą (ventriculus ópticas). Odbiera ono włókna od pola równoważnego i nerwu VIII, a nazywamy je wałem półkolistym (iorus semicircuiaris). Po bokach nakrywki, blisko pokrywy, rozwijają się jądra pasma śródmózgowego nerwu trójdzielnego. Pasmo to sięga aż do pola przedpokrywowego (area pretectalis), a włókna oddaje także do pokrywy.

Leave a Reply