You are here: Home > Mózg > Podział śródmózgowia

Podział śródmózgowia

Sródmózgowie dzielimy na trzy części. Powyżej wodociągu widoczna jest blaszka czworacza (lamina quadrigemina), w anatomii porównawczej znana jako pokrywa {iecium sc. opticum). Poniżej wodociągu znajdujemy obszar substancji mózgowej nazywany nakrywką (teg- mentum). Jeszcze niżej, w podstawie śródmózgowia przebiegają konary mózgu (pedunculi cerebri). Z śródmózgowia wychodzą nerwy okoruchowy (n. III) i bloczkowy (n. IV).

Główny trzon śródmózgowia stanowi nakrywka (iegmenfum). W obrębie jej wyróżnić można kilka jąder, głównie motorycznych, oraz kilka większych szlaków nerwowych,

Z jąder najbardziej rzuca się w oczy – dzięki swojemu czerwonawemu zabarwieniu w białej otoczce – duże, okrągłe jądro czerwienne (nucleus ruber). Zabarwienie czerwone powodują koloidalne sole żelaza, skupione w tym jądrze. Jądro zbudowane jest z komórek dwojakich: część zawiera komórki duże, wysyłające neuryty zstępujące. Jest to część filogenetycznie starsza (palaeorubium), obecna jest wyraźnie u gadów. U człowieka zajmuje ona mniejszą część jądra. Reszta jądra to „neorubrum”, zbudowane z komórek mniejszych, wysyłających wypustki głównie ku przodowi. Z jądrem czerwiennym, prócz mniejszych dróg, wiąże się gruba wiązka konarów przednich móżdżku, czyli ramion łączących (str. 304) opisana w rozdziale o móżdżku. Wiązka ta tworzy obok jądra czerwiennego duże skrzyżowanie,

Po bokach jądra czerwiennego widoczna jest duża wiązka wstęgi przyśrodkowej (lemniscus medialis), biegnącej tędy „tranzytem” do wzgórza.

Leave a Reply