You are here: Home > Mózg > Podział na płytę podstawną i skrzydłową

Podział na płytę podstawną i skrzydłową

Podział na płytę podstawną i skrzydłową zaznacza się także w odcinkach mózgu położonych dalej ku przodowi. W śródmózgowiu z płyty pod- stawnej wywodzą się jądra nerwui III, jądro czerwone i istota czarna (nucieus ruber – substantia nigra), wszystkie związane z układem ruchowym, oraz istotą siatkowatą (formalio reticularis tegmenti). Płyty skrzydłowe dają początek pokrywie wzrokowej (fec/um opticum) lub u ssaków, blaszce czworaczej (lamina quadrigemina), związanej z drogami wzrokowymi i słuchowymi.

Dalej ku przodowi, w międzymózgowiu, układ ten zaciera się nieco, można jednak jako pochodzące z płyty podstawnej uznać jądra podwzgórza, a za ciąg dalszy płyt skrzydłowych jądra wzgórza (thalamus). Kresomózgowie (telencephaion) uważane jest zwykle za odcinek czuciowy, filogenetycznie związany z węchem i dopiero wtórnie wykształcający elementy mchowe w jądrach prążkowia i w korze ruchowej.

Pewna prawidłowość widoczna jest także w rozkładzie jąder szarej istoty, w skupianiu się kadłubów neuronów. Część z nich pozostaje na stale w pierwotnym położeniu, w bezpośrednim sąsiedztwie światła komory lub raczej tuż pod warstewką ependymalnego nabłonka wyściółki. Jest to istota szara środkowa (substantia grisea centralias). Inne neurony odrywają się od sąsiedztwa komory i emigrują ku powierzchni zewnętrznej, gdzie tworzą warstwę korową, jak to ma miejsce w kresomózgowiu lub w móżdżku. Jeszcze inne skupiają się pośrodku, twTorząc jądra podkorowe takie, jak np. oliwki, jądra móżdżku lub mostu, jądro czerwone, jądra podwzgórza i inne.

Leave a Reply