You are here: Home > Mózg > Podział kory móżdżku

Podział kory móżdżku

U drobnych gryzoni i owadożernych występuje tylko jedna do trzech par jąder móżdżkowych. Zawoje kory móżdżkowej są cienkie i ułożone mniej więcej równolegle do siebie. Leżą one poprzecznie do osi mózgu jednym ciągiem przez półkule i robaka móżdżku (ryc. 213). Niektóre z nich są głębsze od innych i dzięki temu można korę móżdżku podzielić na dziewięć niezbyt szerokich płacików (!obuli), noszących od czasów Reila własne nazwy, osobne dla robaka, osobne dla półkul (tab. 7).

Prócz nazw płacików, zestawionych w tabeli, używa się także podziału móżdżku na większe płaty (lobus). Płat przedni (lobus anterior) obejmuje płaciki trzy od zasłony rdzennej przedniej (velum medulläre anfe- rius) do szczeliny pierwszej. Właściwy tylko ssakom płat środkowy (lobus medius) sięga od szczeliny pierwszej do szczeliny przedpiramidowej

(fjssura prepyramidalis}. Płat tylny, obejmujący głównie płaciki robaka, a ponadto niestały przykłaczek (paraflocculus) sięga do szczeliny Lylno- -bocznej (/issura postero-lateralis). Za tą szczeliną mieści się najstarszy filogenetycznie piat grudkowo-klaczkowy (lotus ioduio-uvu/aris}.

Podział kory móżdżku na piaty (lobi) wiąże się z fizjologiczną ich rolą. I lak płat grudkowo-klaczkowy odbiera włókna z ośrodków równowagi i wysyła impulsy do jąder przedsionkowych i jądra siatkowatego nakrywki {tegmenium). Do płata przedniego i tylnego móżdżku dochodzą przede wszystkim impulsy z receptorów dotyku głębokiego i skórnego, także z oliwek, istoty siatkowatej i z jąder przedsionkowych. Z płatów tych zawierających ośrodek regulujący napięcie (ionus) mięśni biorą początek drogi do ośrodków śródmózgowia. Płat środkowy, „móżdżek nowy”, powiązany jest z polami ruchowymi (4, 4s, 6, 8, 9) oraz po- lami czuciowymi (3, 1, 2) kory mózgowej. Jest on więc pomocniczym organem kontroli ruchów dowolnych.

Leave a Reply