You are here: Home > Mózg > Podwzgórze

Podwzgórze

Podwzgórze było (i jest) przedmiotem wielu badań, zwłaszcza za pomocą wszczepionych elektrod lub metodą częściowych uszkodzeń. Badania te nie zawsze mają dostateczną dokumentację anatomiczną i dlatego niektórzy autorzy ograniczają się tylko do wyodrębniania części bocznej i przyśrodkowej podwzgórza oraz części przedniej i tylnej. Część przednią podwzgórza uważa się za związaną z układem przywspółczul- nym, część tylną za kierującą układem współczulnym. Pogląd taki opiera się na wynikach doświadczeń, w czasie których drażniono odnośne okolice i uzyskiwano zmiany w czynności różnych narządów i układów’ odpowiadające przewadze podrażnień wspólczulnych lub, w innym układzie dośwdadczenia, przywspólczulnych.

Na specjalną uwagę zasługują wyniki badań nad łaknieniem. Uszkodzenia w okolicy brzuszno-przyśrodkowej podwzgórza prowadzą do pobudzenia chorobliwie spotęgowanego apetytu zwierzęcia, które zjada wszystko wokół siebie aż do pęknięcia żołądka. Uszkodzenie w okolicy bocznej ma skutek odwrotny: zwierzę pada z głodu otoczone znakomitym pokarmem.

Jeszcze inne zjawisko związane z funkcjami podwzgórza, to regulacja snu. Kot, któremu przez wszczepione elektrody przepuścimy odpowiedniej siły prąd zasypia i nie budzi się aż po jego przerwaniu. U łudzi już od dawna znano fakt, że uszkodzenie podwzgórza może prowadzić do śpiączki. Zjawisko to łączy się z działaniem istoty siatkowatej.

Podwzgórze mieści w sobie także ośrodek reakcji emocjonalnych przybierających postać agresji (okolice ciała suteczkowatego) lub ucieczki (część przednia podwzgórza, obok skrzyżowania nerwów wzrokowych). Oba te ośrodki składają się z komórek rozsianych. Reakcje połączone są z szeregiem objawów takich jak zmiany w ciśnieniu krwi, przyspieszenie lub zwolnienie tętna i oddechu itp.

Leave a Reply