You are here: Home > Mózg > Podniety przestrzenno-orientacyjne

Podniety przestrzenno-orientacyjne

Ponadto na terenie pola równoważnego obserwujemy, z przodu i z tyłu pola grzbietowego, skupienia dużych komórek znane jako jądra ruchowe nerwu VIII (nucleus octavo-motorius). Rozdział włókien pochodzących z różnych nerwów nie jest bezwzględny, dużo tych włókien kończy się w polach sąsiednich. Ku przodowi pole równoważne przechodzi nieznacznie w móżdżek. Każdy z nerwów dochodzących do pola równoważnego wysyła także włókna do móżdżku, strony tej samej lub przeciwnej, do jąder ruchowych nerwu VIII, a może i wprost do rdzenia.

Podniety przestrzenno-orientacyjne, doprowadzone do pola równoważnego zostają stąd przekazane do układu motorycznego. Dzieje się to za pośrednictwem neurytów, dużych komórek tego pola, biegnących lukiem do jąder ruchowych nerwów mózgowych oraz do jądra siatkowatego nakrywki (nucleus reticularis tegmenti), skąd impulsy wysyłane są już do mięśni przez rdzeń.

Od całości obszaru wyodrębnia się nieco układ pola brzusznego, ośrodek dla podniet pochodzących z błędnika, Duże komórki tego pola wysyłają także wiązkę włókien skierowaną w przód do śródmózgowia oraz skrzyżowane włókna do rdzenia stanowiące tor dla odruchów równoważnych.

W rdzeniu przedłużonym człowieka ośrodek przedsionkowy rozpada się na cztery główne jądra: przyśrodkowe (nucleus vestibularis medialis Schwalbe), boczne (nucleus vestibularis lateralis Deiters), górne (nucleus vestibularis dorsalis Bechterew) oraz dolne (nucleus vestibularis interior s. spinalis Roller).

W jądrach tych kończą się neuryty komórek zwoju przedsionkowego, przy czym daje się zauważyć pewien porządek. Włókna z grzebieni bankowych (cristae ampuilares) kończą się w jądrze górnym i w części jądra dolnego, włókna z plamki woreczka w jądrze bocznym Deitersa, wló- ‚ kna z plamki łagiewki w jądrze dolnym. Same jądra są skupieniem komórek różnego kształtu i wielkości, których rola polega na odbieraniu ‚impulsów równoważnych i przekazywaniu ich dalej do dróg wychodzących.

Leave a Reply