You are here: Home > Mózg > Pasmo korowo-mostowe (tractus cortico-ponliJis)

Pasmo korowo-mostowe (tractus cortico-ponliJis)

Mostem (pons Voro/i) nazywamy dość sporą, zwłaszcza u człowieka i naczelnych, bryłę substancji mózgowej przyrastającą po stronie brzusznej do przedniego odcinka rdzenia przedłużonego (niesłusznie nazywanego czasem także „mostem”). Po obu końcach bocznych bryła ta przechodzi w konary środkowe móżdżku. Na przekrojach poprzecznych przez most (ryc. 217) spostrzegamy dość dużo szarej istoty skupionej w liczne, nieregularne jądra mostu (nuc/ei pontis). Są one zbudowane z komórek, których włókna osiowe biegną przez konary środkowe do no- womóżdżkowych partii kory móżdżkowej. Niewielkie ilości tych włókien biegną także do istoty siatkowatej.

Do jąder mostu dochodzą włókna osiowe komórek kory jako pasmo korowo-mostowe (tractus cortico-ponliJis) często określane wraz z drogą mostowo-móżdżkową jako pasmo korowo-mostowo-móżdżkowe, oraz bocznice włókien piramidowych i włókien wstęgi przyśrodkowej (lemni- sens medialis). Prawdopodobna jest także obecność włókien móżdżkowo- -mostowych i móżdżkowo-korowych. Wszystkie te połączenia zapewniają łączność pracy móżdżku z działalnością układu piramidowego (str. 263).

Przez most i następnie przez konary środkowe móżdżku przechodzi nadto bezpośrednio połączenie móżdżku z korą ruchową, pasmo korowo-móż- dżkowe (tractus cortico-cerebeUaris).

Prócz mostu z układem móżdżku wiąże się jeszcze układ jąder oliwkowych. U człowieka składa się on z jądra głównego oliwki (mrcieus oli varis) oraz dwu jąder dodatkowych, przyśrodkowego i grzbietowego (nucleus olivaris accessorius mediaiis et dorsalis). Jądro główne ma u człowieka kształt pomarszczonego woreczka (ryc. 218). Jądra dodatkowe mają postać zgiętych nieco blaszek. Jądra dodatkowe są filogenetycznie starsze, występują już u ryb jako oliva inferior. Wśród ssaków najlepiej są one rozwinięte u waleni. Prawdopodobnie mają one związek czynnościowy z ruchami tułowia przy pływaniu. Jądro główne, występujące u ssaków i ptaków ma związek z ruchami bardziej złożonymi.

Leave a Reply