You are here: Home > Mózg > Osłonka rdzenna

Osłonka rdzenna

Osłonkę rdzenną wybarwiamy metodami Weigerta, Spielmeiera lub Kliivera, możemy ją też uwidocznić kwasem osmowym lub obserwować w świetle spolaryzowanym, gdzie świeci przy skrzyżowanych nikolach. Spotykamy ją we wszystkich narządach układu nerwowego, z wyjątkiem tylko części układu wegetatywnego (str. 314). Osłonka występuje przede wszystkim na aksonach – dendryty są, jak się zdaje, osłonki pozbawione, z wyjątkiem szczególnego wypadku cellulipetalnie przewodzących wypustek neuronów czuciowych (str. 115). Osłonki nie okrywają jednak nigdy włókna osiowmgo na całej długości. Osłonka zanika w obrębie drzewka końcowego aksonu, brak jej także u nasady włókna, w bezpośrednim sąsiedztwie kadłuba neuronu.

Osłonka rdzenna okrywa włókno nerwowe od zewnątrz, przylegając tylko do aksolemny, będącej istotnym składnikiem i własną osłonką aksonu. W istocie swej jest ona rozpłaszczoną i obwiniętą dookoła włókna osiowego komórką glejową lub komórką Schwanna. Prócz plazmy składa się osłonka z mieliny, będącej z punktu widzenia chemika mieszaniną różnych lipidów, jak cholesterol, fosfolipidy, cerebrozydy oraz kwasy tłuszczowe. Substancje te tworzą płynne kryształy, których istnienie zdradza mikroskop polaryzacyjny. (Osłonki rdzenne świecą przy skrzyżowanych nikolach). Prócz lipidów znajdują się w osłonce i białka, tworzące po utrwaleniu i zdenaturowaniu „neurokeratynę”, której struktura jest tworem całkowicie sztucznym.

Osłonka rdzenna otula włókno nie jednolitą rurą, lecz odcinkami oddzielonymi od siebie przez przewężenia Ranviera. Odcinki te mają około 0,4 do 1,5 mm długości i odpowiadają ustawionym kolejno przy włóknie osiowym komórkom Schwanna – jeśli obserwujemy włókna w nerwie peryferycznym – a komórkom gleju skąpowypustkowego (str. 128) na terenie mózgu i rdzenia.

Przewężenia Ranviera są miejscem zetknięcia się dwu komórek glejowych (względnie Schwanna). Osłonka mielinowa jest tu niewidoczna, natomiast włókno osiowe jest nieco grubsze. Przewężenia te, bardzo charakterystyczne Łerystyczne dla włókien osłonkowych, odgrywają pewną rolą w przewodzeniu impulsów (str. 148).

Leave a Reply