You are here: Home > Mózg > Oscylograf – dalszy opis

Oscylograf – dalszy opis

Oscylografy ulepszane są ustawicznie i wyposażane w szereg urządzeń pomocniczych. Dla odbierania słabych prądów stosuje się np, wzmacniacze, na lampach lub tranzystorach, zwielokrotniające wiele razy napięcie odbierane z tkanki. Świetlik biegający po ekranie można w specjalnie sprzężonej kamerze fotografować lub filmować i utrwalać w ten sposób obserwowaną krzywą. Można też odchylenia oscylografu przełączyć na głośnik i ewentualnie z tego głośnika odchylenia oscylografu notować na taśmie magnetofonu. Eksperymentator ma wtedy możność równoczesnego dyktowania swoich czynności. Z taśmy możliwe jest przeniesienie zapisu znowu na oscylograf i sporządzenie z niego filmu z krzywą. Istnieją też aparaty do zapisywania krzywej wprost na papier. W nowoczesnych oscylografach możliwe jest także odbieranie zapisu prądów czynnościowych w postaci osobnych krzywych, równocześnie z kilku elektrod nawet daleko od siebie przyłożonych. Daje to możność zestawienia w czasie kilku zjawisk od razu.

Cała aparatura wraz z eksperymentatorem jest zwykle ukryta w uziemionej klatce metalowej. To klatka Faradaya chroniąca zapis prądów czynnościowych przed zakłóceniami powodowanymi np. przez fale radiowe.

Opanowanie techniki rejestrowania prądów czynnościowych umożliwiło przeprowadzanie różnego typu obserwacji. Można więc poddać badaniu powstawanie i przebieg prądów czynnościowych wewnątrz komórki i włókna. Można także organizować ostre i chroniczne (str. 23) doświadczenia, będące jakby odwróceniem doświadczeń z użyciem prądu jako bodźca. Elektrody zakładane są teraz w różnych punktach mózgu, zarówno na jego powierzchni, jak i w głębi, za pomocą aparatu stereotak- tycznego. Równocześnie drażni się powierzchnię dala lub jakieś narządy zmysłowe, np. siatkówkę lub błędnik dowolnym bodźcem. Bodźce takie powodują powstawanie prądów czynnościowych w odpowiednich ośrodkach czuciowych mózgu. Odbierając i rejestrując te prądy możemy dość dokładnie zlokalizować zasięg odpowiedniego ośrodka.

Leave a Reply