You are here: Home > Mózg > Organizacja zwojów i nerwów wegetatywnych

Organizacja zwojów i nerwów wegetatywnych

Nerw błędny obejmuje większość włókien układu przywspółczulnego. Prócz tego elementy przywspółczulne występują jeszcze w rdzeniu przedłużonym i w końcowym odcinku rdzenia. Komórki parasympatyczne skupione w odcinku krzyżowym rdzenia, przedzwojowe, wysyłają swoje wypustki do jedynego w tym układzie zwoju przedkręgowego – do zwoju miednicznego (ganglion pelvicum). Tu mieszczą się styki z neuronami pozazwojowymi, których wypustki zmierzają już prosto do pęcherza moczowego (pobudzając go do opróżnienia), do jelita prostego i narządów rozrodczych.

W odcinku głowowym włókna przyw7spólczulne towarzyszą nerwom czaszkowym III, VII i IX. Przez nerw III (okoruchowy) biegną wypustki do niewielkiego zwoju rzęskowego [ganglion ciliare), położonego w sąsiedztwie oka, a stąd włókna pozazwojowe do mięśni tęczówki, powodując zwężenie źrenicy. Z nerwem VII twarzowym i n. IX językowo- -gardzielowym przebiegają włókna przywspółczulne do zwoju usznego (ganglion olicumj, a w dalszym ciągu elementy pozazwojowe dążą do ślinianek, które pod ich wpływem produkują ślinę wodnistą. Kadłuby komórek przedzwojowycb tych nerwów mieszczą się w rdzeniu przedłużonym, w jądrach wegetatywnych odnośnych nerwów.

Opisana organizacja zwojów i nerwów wegetatywnych podlega narządom stanowiącym wyższe szczeble hierarchii narządów autonomicznych. Narządy te mieszczą się na terenie mózgu i to w pierwszej linii w obrębie podwzgórza.

Terminu „podwzgórze” (hypolhaiamus) używamy na określenie części mózgu tworzącej dno komory III. Na powierzchni brzusznej mózgu zaliczymy tu okolice skrzyżowania nerwów wzrokowych (chiasma), guz popielaty {szary) (tuber cinereum) oraz ciała suteczkowate (ryc. 224, 225). Tuż obok znajduje się przysadka mózgowa (hypophysis), pierścień tętniczy Willisa (circulus arteriosus) oraz spełniający rolę resorów środkowy zbiornik płynu podpajęczynówkowego (str. 93).

Leave a Reply