You are here: Home > Mózg > Opona pajęcza

Opona pajęcza

Osobliwością opony miękkiej rdzenia jest wytwarzane przez tę oponę więzadło ząbkowane (Jigamentum denticulatum). Wiązadło to jest fałdem opony miękkiej wyrastającym po obu stronach rdzenia na boki. Fałd ma kształt jakby piły. Szczyty ząbków tej piły przyczepiają się do opony twardej przytrzymując równocześnie i oponę pajęczą. Zadaniem więzadła jest podtrzymanie rdzenia we właściwej pozycji w kanale kręgowym niezależnie od zgięć, jakim musi ulegać kręgosłup w czasie rozmaitych ruchów zwierzęcia.

Opona miękka nie przedłuża się na wychodzące z rdzenia oraz mózgu nerwy. U nasady nerwu zrasta się ona z innymi oponami, zaś otoczkę nerwu od tego miejsca tworzy o n e r w n a (epineu- rium). Wyjątkiem jest tylko nerw wzrokowy, wzdłuż, którego opony sięgają aż do gałki ocznej. Wyjątek ten jest jednak zupełnie zrozumiały, gdy uświadomimy sobie, że nerw II wzrokowy nie jest w swej istocie nerwem, lecz częścią mózgu, jak o tym świadczy jego rozwój zarodkowy (str. 174).

Opona pajęcza (pajęczynówka, arachnoidea), druga z kolei opona mózgu, jest również cienką błon- ką łącznotkankową. Błona ta nie przylega do powierzchni mózgu bezpośrednio, lecz tworzy coś w rodzaju worka obejmującego cały mózg i rdzeń (ryc. 54).

Kształt mózgu odmodelowany jest przez nią tylko z grubsza, pajęczynówka bowiem nie wchodzi do bruzd kory z wyjątkiem jedynie szczeliny między półkulami oraz szczeliny oddzielającej móżdżek.

Leave a Reply