You are here: Home > Mózg > Ochronne walory czaszki

Ochronne walory czaszki

Ochronne walory czaszki zwiększa fakt, że jest ona z reguły pokryta skórą, zwykle obficie porosłą włosami. U wielu zwierząt znajdujemy tu także grubą warstwę mięśni. Narządy te stanowią znakomite zabezpieczenie od szkodliwego wpływu zmian ciepłoty oraz od skaleczeń.

Czaszka zabezpieczona jest także od bardzo szkodliwych dla mózgu wstrząsów, a to dzięki zawieszeniu jej na kręgosłupie w sposób bardzo elastyczny – chciałoby się powiedzieć „na resorach”. Resorem takim jest sam kręgosłup, złożony z kręgów oddzielonych od siebie przez elastyczne „dyski” i połączonych sprężystymi pasmami więzadeł. Działanie resorujące rdzenia jest zaś tym skuteczniejsze, że dzięki wygięciom, piersiowemu i lędźwiowemu, kręgosłup działa resorująco także jako całość. Elastyczność zawieszenia głowy wzamagają nadto mięśnie łączące czaszkę z klatką piersiową i kręgosłupem.

Przedłużeniem puszki mózgowej jako „pancernej” ochrony centralnego układu nerwowego jest kanał kręgowy. I tu mamy twardą osłonę rdzenia w postaci łuków poszczególnych kręgów, połączonych silnymi więzadłami. Różnica polega na tym, że w przeciwstawieniu do całkowicie sztywnej puszki mózgowej osłona kręgosłupa jest członowana i giętka, co jest konieczne ze względu na rolę, jaką odgrywa kręgosłup jako oś układu szkieletowego.

Dalsze urządzenia ochronne mózgu i rdzenia, osłaniające je od niekorzystnych wpływów, a zarazem spełniające ważne funkcje w odżywianiu mózgu, dzięki biegnącym w nich naczyniom krwionośnym, znajdujemy wewnątrz puszki mózgowej czaszki i w kanale kręgowym, w bezpośrednim sąsiedztwie mózgu i rdzenia. Są to opony mózgowo-rdzeniowe (meninges).

Leave a Reply