You are here: Home > Mózg > Obserwacja ryb żyjących

Obserwacja ryb żyjących

Z rdzenia wychodziłyby metamerycznie nerwy. Na podstawie obserwacji ryb żyjących wiemy, że byłyby to po stronie brzusznej nerwy ruchowe, zdążające do mięśni szkieletowych – zaś po stronie grzbietowej nerwy mieszane, złożone z włókien czuciowych zdążających do skóry (somatyczno-czuciowych), włókien czuciowych biegnących do trzewi (trzewiowo-czuciowych) oraz włókien ruchowych do mięśni trzewiowych powstałych ze splanchnotomu, m.in. do mięśni łuków skrzelowych (włókna trzewiowo-ruchowe). Włókna te należałyby oczywiście do odpowied- nięh trzech kategorii neuronów.

Opisana struktura nerwów powtarzałaby się na całej długości rdzenia, z tym jednak, że w rozmaitych odcinkach ciała nerwy, nie zatracając swego zasadniczego składu i planu budowy – różniłyby się co do ilości poszczególnych rodzajów włókien. W części ogonowej, zbudowanej prawie wyłącznie z mięśni przeważałyby w olbrzymim odsetku obsługujące te mięśnie włókna somatyczno-ruchowe i somatyczno-czuciowe. W odcinku środkowym utrzymywałaby się pewna równowaga ilościowa wobec obecności w każdym segmencie zarówno mięśni szkieletowych, jak i trzewiowych {w narządach wewnętrznych).

W odcinku głowowo-skrzelowym równowaga ulegałaby znowu zakłóceniu, tym razem na korzyść elementów trzewiowych, tak ruchowych, jak i czuciowych. Przewaga włókien trzewiowych powstaje w związku z rozwojem aparatu skrzelowego. Narząd ten, wyposażony we własny szkielet w lukach skrzelowych i w postaci chrząstek łuków skrzelowych oraz własny układ mięśniowy, rozwija się tak silnie, że wypiera z tej okolicy niemal wszystkie mięśnie szkieletowe, somatyczne. Mięśnie te zanikają tak doszczętnie, że resztki ich utrzymują się tylko w umięśnieniu oka. Za mięśniami idą także związane z nimi nerwy brzuszne, soma- tyczno-motoryczne i albo zanikają zupełnie, albo pozostają w zredukowanej wielkości jako nerwy mięśni gałki ocznej: nerw okoruchowy (n. III, nervus oculomotorius), nerw bloczkowy (n. IV, nervu$ trochlearis) i nerw odwodzący (n. VI, nervus abducens).

Leave a Reply