You are here: Home > Mózg > Obraz siatkówki

Obraz siatkówki

Rozpościerające się dość szeroko drzewka końcowe komórek dwubiegunowych wyodrębnia się często jako warstwę splotową zewnętrzną. Składają się na nią włókna zakończeń nerwowych oraz komórki o wypustkch rozpostartych równolegle do warstw siatkówki. Komórki te noszą nazwę komórek horyzontalnych. Służą one prawdopodobnie integracji wrażeń wzrokowych.

Drugą warstwę splotową, wewnętrzną, spotykamy na granicy warstwy komórek dwubiegunowych i zwojowych. I tu spotykamy liczne włókna zakończeń nerwowych tworzące styki oraz komórki o krótkich wypustkach zwane tutaj komórkami amakrynalnymi (gr. a „bez”, makr os „duży” i inos „włókno”).

Wyodrębnione w osobną warstwę komórki zwojowe siatkówki wysyłają liczne dendryty ku komórkom dwubiegunowym, zaś w stronę mózgu długie włókna, z których tworzy się nerw wzrokowy. Włókna te zbiegają się z całego obszaru siatkówki w jednym miejscu zwanym plamką ślepą (macała coeca}. W miejscu tym w obrębie plamki zanikają wszystkie elementy komórkowe siatkówki, tak że odbieranie jakiegokolwiek obrazu jest niemożliwe. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tej „dziury” w polu widzenia, głównie dzięki dużej ruchliwości gaiki ocznej.

Obraz siatkówki uzupełnić należy jeszcze przypomnieniem obecności komórek podporowych, glejowych, wśród których odznaczają się komórki Mullera. Wykazano także w siatkówce obecność zakończeń włókien dochodzących tu z układu ośrodkowego.

Włókna osiowe komórek zwojowych siatkówki, przeważnie cienkie, w ilości około 500 000, zaraz po wyjściu z gaiki ocznej układają się wnerw wzrokowy (nervus opticus). „Nerw” ten w istocie swojej nie jest nerwem, lecz wiązką włókien mózgowych. Włókna jego nie mają osłonki z komórek Schwanna, lecz glejową, a cały nerw aż po granicę gałki ocznej pokryty jest przedłużeniem opon mózgowych. Zawarte w nim włókna ułożone są w porządku odpowiadającym ich ułożeniu w siatkówce. Nerw biegnie przez oczodół do wnętrza czaszki linią falistą, co umożliwia swobodne ruchy gałki ocznej, następnie wnika do wnętrza czaszki i tu, koło siodełka tureckiego, krzyżuje się z nerwem strony przeciwnej.

Leave a Reply