You are here: Home > Mózg > Neurony skupione w jądrze siatkowatym

Neurony skupione w jądrze siatkowatym

U smoczkoustych ośrodkiem ruchowym jest jądro siatkowate (nucleus reticularis s. motorius tegmenti). Znajdujemy je (ryc. 178) w dnie komory IV, przyśrodkowo od jąder motorycznych nerwów V, VII, IX i X jako spore skupienie dużych, wielobocznych kadłubów komórek nerwowych. Jądro ciągnie się od tylnego końca rdzenia przedłużonego, gdzie graniczy z jądrami nerwów potyliczno-rdzeniowych, aż dość daleko w przód do śródmózgowia. Składają się na nie liczne komórki o bogato rozwiniętych dendrytach. Są one różnej wielkości, przy czym zwracają na siebie uwagę ogromne kadłuby komórek Mullera, które wysyłają poznane powyżej włókna olbrzymie (str. 191).

Kadłuby komórek rozmieszczone są w jądrze siatkowatym nierównomiernie, tak że powstają pewne obszary zagęszczeń, zwykle położone obok wyjścia pewnych nerwów. Pozwala to na wyróżnienie: jądra siatkowatego dolnego, położonego obok jąder nerwu X błędnego i złożonego z komórek średniej wielkości jądra siatkowatego środkowego, obok ośrodkó-w przedsionkowych nerwu VIII. Jądro to zawiera dwie komórki olbrzymie (Müllera) – może ośrodek równoważno-ruchowy? jądra siatkowatego górnego, koło jąder nerwu trójdzielnego, złożonego z komórek drobnych i bardzo dużych, sięgających dendrytami aż do ośrodków wzrokowych jądra siatkowatego śródmózgowia (nucleus reticularis mesencephali), odpowiadającego położeniem jądru czerwonemu wyższych kręgowców, połączonego z drogami móżdżkowymi.

Neurony skupione w jądrze siatkowatym odznaczają się dużą ilością dendrytów. Za ich pośrednictwem wchodzą one w kontakt z wypustkami neuronów czuciowych II rzędu mieszczących się w jądrach nerwów mózgowych, a także w ośrodkach równowagi, wzroku i węchu. Dzięki temu układowi może tu następować konwergencja i koordynacja polisensory- czna podniet z różnych receptorów zmysłowych i przerabianie ich na odpowiednie, złożone reakcje całego ciała.

Leave a Reply