You are here: Home > Mózg > Nerwy rdzeniowe

Nerwy rdzeniowe

Ilość nerwów rdzeniowych wynosi u człowieka 31 par. Utarło się określać je według numeru sąsiedniego kręgu. Stąd mamy u człowieka 8 par nerwów szyjnych (nervi cervicales, Ci-CB), 12 par nerwów piersiowych (nervi thoracales, Tbi-Thi2), 5 par nerwów lędźwiowych (nervi lumbales Lx-Ls), 5 par nerwów krzyżowych (nervi sacrales Si-S5) oraz 1 parę nerwów guzicznych (n. coccygeus).

W przebiegu swoim nerwy rdzeniowe wykazują skłonność do wytwarzania łączących je wzajemnie gałązek. Powstają w ten sposób sploty (plexus), z których dalej wychodzą nerwy zdążające już do określonych mięśni i narządów.

Najbliżej mózgu położony jest splot szyjny (plexus cervicalis), złożony z przednich brzusznych gałązek pierwszych czterech nerwów szyjnych. Ze splotu tego wychodzą nerwy zdążające do skóry i mięśni szyi, potylicy i karku (ryc. 17), a także nerw przeponowy (nervtrs phrenicus} biegnący do przepony.

Splot barkowy (plexus biachiaUs) tworzy się z czterech dalszych nerwów szyjnych oraz z nerwu Th,. Wychodzi z tego splotu szereg nerwów dla kończyny przedniej: wymienimy nerw mięśniowo-skór- n y (nervus musculo-cutaneus) dla zginaczy ramienia, dla stawu łokciowego i kości ramieniowej oraz skóry przedramienia. Dalej nerw p ośrodkowy (nervus media nus) zdążający do zginaczy przedramienia, kłębu kciuka, stawu łokciowego, kości przedramienia i skóry części dłoni. Nerw łokciowy (neivus ulnaris) zaopatruje mięśnie palców oraz część skóry dłoni i palców. Nerw skórny przyśrodkowy (nervus cutaneus mediaiis) unerwia część skóry ramienia i przedramienia. Duży nerw promieniowy (nervus radiaiis) stanowi nerw dla prostowników ramienia i przedramienia, stawów śródręcza i nadgarstka, skóry części ramienia i przedramienia. Nerw pachowy (nervus axillaris) zmierza do stawu barkowego i przyległej partii skóry i mięśni.

Leave a Reply