You are here: Home > Mózg > Nerw twarzowy

Nerw twarzowy

Na szczególną uwagę zasługują gałązki nerwu językowo-gardzielo- wego („nerw Heringa”) zdążające do zatoki tętnicy szyjnej (sinus caro- ticus) i kłębka szyjnego (glomus caroticum, także pciTaganglion caroti- cu.m}. Zatoka tętnicy szyjnej oraz podobna do niej zatoka aorty, to rozszerzenia tętnic bogato unerwione przez wymienioną gałązkę nerwową służące do wyczuwania różnic w ciśnieniu krwi. Każda taka zmiana przekazywana jest przez nerw językowo-gardzielowy oraz błędny do ośrodków bicia serca, powodując zwolnienie lub przyspieszenie bicia serca. Położone obok kłębki szyjne, również bogato unerwione przez gałązkę nerwu IX służą do kontroli chemicznego składu osocza, w szczególności poziomu dwutlenku węgla. Impulsy Lego rodzaju idą stąd przez nerw IX i pasmo samotne do ośrodków oddychania.

Nerw twarzowy (n. VII) i językowo-gardzielowy (n. IX), a prawdopodobnie także nerw błędny (n. X) zasługują na szczególną uwagę ze względu na ich rolę w analizatorze smakowym. Jak wiadomo, jest to zmysł przeznaczony do badania jakości pokarmu, a u ryb także do kontroli czystości środowiska wodnego, jakże ważnej dla przebywającej w nim ryby. Ciała stanowiące bodziec smakowy muszą być przy tym rozpuszczone w wodzie lub ślinie.

Narządem zmysłu smaku są kubki smakowe. Są to drobne narządy – około 70 ą długości a 40 M- szerokości, rozmieszczone u człowieka głównie na powierzchni języka, a w małej ilości także na podniebieniu i w gardzieli. U ryb występują one dość obficie na skórze, zwłaszcza przedniej części ciała i płetw piersiowych. Każdy kubek składa się (ryc. 148) z komórek podporowych, ułożonych podobnie jak działki pomarańczy, oraz wciśniętych między nie komórek zmysłowych. Te oplecione są przez zakończenia nerwowe włókien wymienionych nerwów. Przód języka unerwiają włókna nerwu VII, tył języka nerwu IX, gardziel prawdopodobnie nerwu X.

Leave a Reply