You are here: Home > Mózg > Nerw segmentu tryskawki

Nerw segmentu tryskawki

Zmiany w aparacie skrzelowym odbijają się także w układzie nerwów. Pierwszy z nerwów skrzelowych, unerwiający zanikła już u „hipotetycznego prakręgowca” szparę zachowuje swoją samodzielność tylko u niektórych ryb i płazów oraz u konserwatywnej HatterH. Przeważnie przyłącza się jako nerw oczny (nervus opthhalmicus) do drugiego nerwu skrzelowego, którego szpara zlała się z otworem gębowym. Powstaje w ten sposób nerw trójdzielny unerwiający okolice pyska oraz mięśnie żuchwy. Jego gałązka zaszparowa to nerw żuchwowy (nervus man- dibularis), gałązka przedszparowa, to nerw szczękowy (nervus maxilki- ris). Osobliwością nerwu trójdzielnego jest ogromna przewaga w nim włókien czuciowych somatycznych, zaopatrujących skórę głowy oraz jamę ustną (wysłaną jak wiadomo nabłonkiem ektodermalnym).

Następny z nerwów skrzelowych, nerw twarzowy jest nerwem segmentu tryskawki. Jego zwój główny nosi nazwę zwoju kolanka (ganglion genicuii), zaś gałąź zaszparowa, dobrze rozwinięta to gałąź gnyko- wa (ramus hycideus) prowadząca włókna różnego rodzaju. U owodniow- ców (gady, ssaki), ta sama gałąź tworzy główny pień nerwu twarzowego, unerwiający powstałą z mięśni luku gnykowego muskulaturę twarzy. Nerw posiada też gałąź przedszparowa pod nazwą gałązki żuchwowej (ramus mandibularis) oraz gałąź gardzielową, zwaną tu gałązką podnie- bienną (ramus palatinus). Istnieje gałąź skórna, zaopatrująca we włókna trzewiowo-czuciowe kubki smakowe, u ryb często rozsiane na powierzchni skóry. Gałąź przedszparowa odnajdujemy u owodniowców jako strunę bębenkową (chorda tympani), zaś gałąź podniebienną jako nerw skalisty (nervus peirosus) połączony z współczulnym zwojem klinowo-podnie- biennym (ganglion spheno-paiatinum).

Leave a Reply