You are here: Home > Mózg > Nerw odwodzący

Nerw odwodzący

Nerw bloczkowy bierze początek z jądra położonego na grzbietowej stronie pnia mózgowego. Stąd biegnie przez zasłonę rdzenną przednią (velum medulläre anterius) na stronę przeciwną (oczywiście krzyżując się z nerwem przeciwległym) i stąd dopiero zdąża do swojego mięśnia.

Położenie tego jądra i przebieg nerwu ze skrzyżowaniem jbst zupełnie odmienne od układu wszystkich innych nerwów i stanowi jedną z niewytłumaczonych zagadek anatomii porównawczej. Słabo uzasadnione hipotezy próbują wyjaśnić grzbietowe położenie nerwu jego rzekomym pochodzeniem od nerwu obsługującego mięśnie zanikłego dawno oka ciemieniowego. Inna hipoteza widzi w tym nerwie gałązkę odszczepioną od nerwu trójdzielnego (n. V, nervus trigeminus). Nerw byłby w takim wypadku trzewiowo-ruchowym, a jego mięsień derywatem umięśnienia łuku skrzelowego.

Nerw odwodzący (n. VI, nervus abducens) bierze początek (ryc. 141) z jądra znajdującego się już na terenie rdzenia przedłużonego. Wychodzi on na tylnym brzegu mostu i biegnie do mięśnia prostego bocznego (musculus recfus lateralis). Uszkodzenie tego nerwu powoduje zeza (sirabismus divergens). U wielu ssaków nerw VI unerwia także mięsień cofacz gałki ocznej (musculus retractor bulbi).

Do wszystkich jąder nerwów mięśni gałki ocznej dochodzą włókna z drogi korowo-jądrowej (tractus cortico-nucleaiis), popularnie zwanej drogą piramid oraz włókna z pęczka podłużnego przyśrodkowego (fasci- culus !ongitudinalis medialis), (str. 238).

Leave a Reply