You are here: Home > Mózg > Neorubrum

Neorubrum

Drogi wyprowadzające neorubrum biegną ku wzgórzu (tractus rubro- -thalamicus), do jądra brzusznego i przedniego bocznego. Pasmo to towarzyszy drodze wychodzącej z móżdżku, dokładniej z jądra zębatego móżdżku (iractus dentato-thalamicus) przez ramiona łączące (brachia conjunctiva). Drugie pasmo kieruje się do prążkowia (siriaium), co daje możność skorelowania pracy tych obu jąder pozapiramidowych przez jeszcze jedno sprzężenie kontrolne.

W stronę rdzenia jądro czerwienne wysyła pasmo do jąder oliwkowych (tractus ruhro-olivaiis) oraz do twroru siatkowatego (tractus rubro- -reticLilaris). Impulsy przesiane tą drogą przekazywane są w jądrach tworu siatkowatego pasmu siatkowo-rdzeniowemu (tractus reticulo-spinalis, ryc. 186).

Do układu pozapiramidowego zalicza się także drugie duże jądro śródmózgowia, a mianowicie istotę czarną (sub.sfanf.ia nigra Sómmeringi). Połączenia istoty czarnej wiążą ją przede wszystkim z poza- piramidowymi ośrodkami kreso- i międzymózgowia. Dochodzą tu pasma z prążkowia (fracfus striato-nigraUs), z gałki bladej (tractus pallido-nigra- lis), z jądra podwzgórzowego {corpus subthalamicum Luys), a także z ciał suteczkowatych i z kory (tractus mammilio-nigralis i tractus cortica-ni- gralis). Pasma te w obrębie istoty czarnej docierają do ściśle określonych grup komórek. Ponadto mają do istoty czarnej dochodzić bocznice (ko- laterale) włókien pasm czuciowych dążących do wzgórza oraz pasm zstępujących. Połączenia takie miałyby umożliwiać koordynację impulsów aferentnych i eferentnych. Schorzenia istoty czarnej powodują objawy parkinsonizmu.

Leave a Reply