You are here: Home > Mózg > Narząd Cortiego człowieka i ssaków

Narząd Cortiego człowieka i ssaków

O ślimaku wspominaliśmy już wyżej przy sposobności opisu labiryntu. Budowa jego jest w zasadzie bardzo podobna do reszty błędnika. Mamy więc znowu wydrążenie, jakby miniaturową „grotę” w kości skalistej, zwane ślimakiem kostnym (ryc. 243). W wydrążeniu tym mieści się ślimak błoniasty, zwinięty spiralnie (2Va obrotu) pęcherzyk, będący wyrostkiem woreczka (sacculus), Skręty ślimaka układają się dokoła kostnego pręta zwanego wrzecionkiem (modioius). Wnętrze ślimaka błoniastego, pozostające w łączności z woreczkiem, wypełnia śródchłonka (endo/ympiia), przestrzeń dookoła, między ścianą ślimaka kostnego i błoniastego, przychłonka (periiympha). Wewmętrz ślimaka błoniastego, zatopiony w endolimfie, kryje się mikrofon organizmu, narząd Cortiego.

Narząd Cortiego człowieka i ssaków, to szereg opatrzonych rzęskami komórek zmysłowych, rozpiętych wśród komórek pomocniczych ustawionych na sprężystej, delikatnej błonie podstawnej. Błona ta jest wycinkiem ściany błędnika błoniastego. Woreczek ślimaka błoniastego nie unosi się bowiem swobodnie wśród perylimfy w kanale błędnika kostnego, lecz przyrasta do ścian kostnych po obu stronach, tak że na przekroju przez całość widzimy kanał ślimaka kostnego podzielony na trzy części. Część środkowa to wnętrze ślimaka błoniastego, po obu stronach przyrośniętego do kości. Oczywiście wypełnia je endolimfa. Część ta nosi nazwę przewodu ślimakowego (ducius cochiearis). Doi- na ściana przewodu ślimakowego, to właśnie błona podstaw na (membrana basilaris) dźwigająca na sobie aparat Cortiego, Górna nazywa się błoną Reissnera. Po drugiej stronie błony Reissnera znajduje się przestrzeń wypełniona perylimfą. Mieści się ona między ślimakiem błoniastym a ścianą kostną. Nosi ona nazwę schodów przedsionka (scala vesij’bu7i), U podstawy jej znajduje się otworek w kości zwany okienkiem owalnym (fenestra ovałis}. Do okienka tego przyrasta strzemiączko, ostatnia z kosteczek słuchowych. Po przeciwnej stronie ślimaka błoniastego, za błoną podstawną, mieści się podobna przestrzeń zwana schodami bębenka (scala tympani). Te schody kończą się okienkiem okrągłym (ienestra roLunda). Oba kanały schodów łączą się ze sobą u szczytu ślimaka.

Leave a Reply