You are here: Home > Mózg > Największe ośrodki pozapiramidowe

Największe ośrodki pozapiramidowe

Drogi wysyłane z istoty czarnej dążą jako sprzężenie zwrotne do prążkowia (ryc, 186), do gałki bladej i do wzgórza (tractus nigro-striataiis, tractus nigro-pallidalis i tractus nigro-thalamicus), a także do jądra czerwiennego. Mało poznane drogi biegną prawdopodobnie do mostu i do tworu siatkowatego – nie znaleziono natomiast połączeń z móżdżkiem.

Największe ośrodki pozapiramidowe znajdujemy w podstawie kreso- mózgowia. Są to zwoje podstawowe (ganglia basalia), wśród których wyróżniamy gałkę bladą (globus pullidus s. pallidum) oraz prążkowie (striatum). To ostatnie rozpada się na jądro ogoniaste (nucleus caudatus) oraz łupinę (puiamen). Niektórzy zaliczają tu także przedmurze (claustrum) oraz jądra migdałowe (nuclei amygdalae) – twory te jednak nie należą do układu pozapiramidowego.

Opis morfologiczny i topograficzny jąder podstawowych, zwanych też ciałem prążkowanym (corpus striatum) podaliśmy w rozdziale 4. Dodajmy tylko, że gałka blada zbudowana jest z luźno ułożonych wrzecionowatych komórek. Nazwę swą zawdzięcza to jądro licznym przetykającym je włóknom osłonkowym. Włókna te tworzą dalej białą otoczkę dokoła tego jądra oraz blaszkę rdzenną oddzielającą je od łupiny {ryc. 28). Podobna blaszka dzieli też gałkę bladą na dwa człony. Wewnętrzny z tych członów u zwierząt może przemieszczać się i figurować pod nazwą jądra śródkonarowego (nucfeus intrapeduncularis). Struktura gałki bladej przypomina nieco strukturę warstwy czerwonej istoty czarnej i jądro to bywa dlatego czasem zaliczane do międzymóz- gowia.

Leave a Reply