You are here: Home > Mózg > Najprymitywniejszy mózg wśród żyjących kręgowców

Najprymitywniejszy mózg wśród żyjących kręgowców

Wtóroniózgowie różni się tylko nieznacznie od rdzenia. Dach jego (ryc. 35) jest przeważnie bardzo cienki, zbudowany z jednej warstwy komórek ependymy, co pozwala na porównanie ze stropem komory IV i III kręgowców. Część stropu wtóromózgowia lancetnika pokrywają duże komórki Josepha, o nieznanej funkcji.

Z wtóromózgowia wychodzą dwie pary nerwów czuciowych zdążające do przedniego końca ciała. Niektórzy dopatrują się w nich odpowiednika nerwu trójdzielnego. W przodomózgowiu (prosencephalon) położonym przed narządem lejkowym nie znajdujemy żadnych podstaw dla podzielenia tej części na kresomózgowie i międzymózgowie. Z ważniejszych narządów wymienić tu można tylko nieparzyste połączenie z jamką rzęskową, przez niektórych badaczy uważaną za narząd węchu. Innym narządem przodo- mózgowia jest nieparzysta plamka barwnikowa na przodzie pęcherzyka, podawana czasem za narząd światłoczuły. Nie znaleziono jednak w niej ani komórek światłoczułych, ani zakończeń nerwowych. Na przednim końcu przodomózgowia wychodzi (ryc. 35) para nerwów okre- siana jako nerwy krańcowe (nervi terminales). Są to nerwy czuciowe dla przodu ciała (rosirum).

Wśród kręgowców współcześnie żyjących najprymitywniejszy mózg znajdujemy u minoga, przedstawiciela ryb bezżuchwowych (Agnatha). Mózg ten przedstawiowy jest na rycinie 36.

Oglądając rycinę stwierdzamy, że mózg ten ma wszystkie części znane z poprzednich rozdziałów: kresomózgowie, międzymózgowie, śród- mózgowie, móżdżek (bardzo mały} oraz rdzeń przedłużony. Odcinki te ustawione jeden za drugim, są dobrze widoczne. Uderza jednak odmienny stosunek ich wielkości. Rdzeń przedłużony, w mózgu człowieka stanowiący tylko nieznaczny ułamek całości, w mózgu minoga stanowi ponad połowę jego masy. I na odwrót, parzyste kresomózgowie minoga rozwinięte jest słabo. Można w nim wyróżnić tylko odcinek węchowy oraz jądra podstawowe.

Leave a Reply