You are here: Home > Mózg > Najistotniejsza część oka

Najistotniejsza część oka

Zmętnienie soczewki powoduje utratę wzroku wskutek katarakty, czyli zaćmy. Chorobę tę leczy się, usuwając soczewkę. Najistotniejszą część oka stanowi jego warstwa najgłębsza, światłoczuła zwana siatkówką (retina, ryc. 255). Warstwa ta opiera się już bezpośrednio o wypełniające wnętrze gałki ocznej galaretowate ciało szkliste {corpus vitreum) odgrywające pewną rolę w przechodzeniu promieni. Ciało szkliste zajmuje cale wnętrze gałki ocznej z wyjątkiem przestrzeni między rogówką a soczewką. Tu znajduje się płyn zwany cieczą wodnistą [humor aguaeus).

Siatkówka powstaje z odgałęzienia samego mózgu (str. 175) i ma budowę bardzo złożoną. Na pograniczu z naczyniówką widzimy tu warstwę komórek barwnikowych nie zawsze zaliczanych do siatkówki jako powstałe z zewnętrznej warstwy kubka wzrokowego zarodkowego (str. 174).

Zaraz obok niej, a więc w warstwie najgłębszej właściwej siatkówki zgrupowane są elementy wrażliwe na światło, komórki noszące nazwę pręcików i czopków. Jest to położenie nieco paradoksalne, gdyż promień światła nim dotrze do elementów światłoczułych musi przebić się przez wszystkie inne warstwy siatkówki.

Pręciki i czopki są to komórki wydłużone, opatrzone jądrem ustawione gęsto obok siebie. Każdy pręcik i czopek ma krótką wypustkę kurczliwą, zwróconą ku środkowi oka, a po stronie przeciwnej wydłużenie w postaci albo laseczki, komórką nazywamy wtedy pręcikiem, albo stożka, który nosi nazwę czopka. Te wypustki są właściwym elementem światłoczułym, Wrażliwość na światło zawdzięczają one zawartości barwników, znanych pod nazwą rodopsyny (w pręcikach) albo jod o- psyny (w czopkach). Oba barwniki pod wpływem światła rozkładają się i bledną, a w ciemności odnawiają się. Te właśnie chemiczne przemiany barwników siatkówki uważane są za właściwe podrażnienie wzrokowe. Rozkład daje wrażenie światła, odnowa ciemności.

Leave a Reply