You are here: Home > Mózg > Możność odczuwania bólu

Możność odczuwania bólu

Kordotomią nie usuwa bólu całkowicie. Przeszkadza temu istnienie dróg dodatkowych biegnących jako pasmo rdzeniowo-siatkowate (tractus spino-reticularis) do istoty siatkowatej rdzenia przedłużonego przez sznury boczne i tylne. Dzięki tej drodze wrażenia bólowe po pewnym czasie wracają.

Możność odczuwania bólu uważana jest niekiedy za zmysł najpierwotniejszy, za przykład czucia protopatycznego. Przeczy temu jednak fakt, że wiele zwierząt nie odczuwm bólu. Owady ssące nektar z kwiatu nie przerywają tej czynności, mimo że odcięto im odwłok, gąsienice mogą pożerać swój własny, żywy odwłok. Nie odczuwają bólu, jak sią zdaje, nawet niektóre kręgowce. Zarłacze i flądry pozwalają spokojnie na wykonanie nawet dość drastycznych zabiegów chirurgicznych bez narkozy, jeżeli tylko zapewni się im należytą ilość wody bogatej w tlen. układy kierujące ruchem

Drugą – obok odbierania bodźców – funkcją układu nerwowego jest pobudzenie do akcji i kierowanie efektoramj, tj. narządami wykonującymi reakcje. Są to najczęściej mięśnie.

Pobudzenie mięśni może odbywać się lokalnie, po prostych lukach odruchowych lub przez rozprowadzenie impulsu ruchowego na sąsiednie odcinki. Tak powstają odruchy własne mięśni (str. 195) i odruchy rdzeniowe. W większości wypadków jednak pobudzenie ruchowe dochodzi do skutku wskutek oddziaływania ośrodków wyższych, mózgowych.. Ośrodki te połączone są ze sobą, a także z różnymi ośrodkami czuciowymi i kojarzącymi. Dzięki temu reakcje ruchowe całego ustroju dostosowane są z dużą precyzją do zmieniających się warunków zewnętrznych. W miarę rozwoju filogenetycznego centralne ośrodki i drogi rozbudowują się i różnicują, a jednocześnie podporządkowują sobie coraz bardziej rdzeniowe neurony wykonawcze, których samodzielność tym samym maleje.

Leave a Reply