You are here: Home > Mózg > Mózgi przeznaczone do badań

Mózgi przeznaczone do badań

Postęp techniczny w stosowaniu takich starych metod zaznacza się w odpowiednim przygotowaniu materiału. Mózgi przeznaczone do badań utrwala się starannie, a gdy chodzi o rozwłóknienie maceruje według różnych przepisów, często przy użyciu enzymów trawiennych, takich jak np, pepsyna. Rozluźniona w taki sposób tkanka łatwiej pozwala na wyodrębnienie bardziej opornych na trawienie włókien nerwowych (ryc. 1).

Gdy chodzi o oglądanie przekrojów przez mózg gołym okiem lub przez lupę {co jest często praktykowane), to sporządza się je obecnie już nie z wolnej ręki, lecz na prostym przyrządzie zwanym makrotom e nr (ryc. 2), Przyrząd ten umożliwia rozłożenie badanego mózgu na równiutkie płytki o określonej grubości, od 1 lub 2 mm w górę. Płytki te sporządza się z mózgu utrwalonego, najczęściej w formalinie, a potem podbarwia się je czerwienią ole- isLą, błękitem pruskim, lub solami miedzi, celem uwidocznienia białej i szarej substancji. Dla celów muzealnych i szkoleniowych sporządzone przekroje zatapia się w przeźroczyste płyty z polimerów plastycznych, co zapewnia im trwałość nawet wtedy, gdy służą do nauki dużym grupom studentów.

Dla celów dydaktycznych używamy i dziś jeszcze preparatów skubanych. Preparaty do wstępnego zapoznania się z komórką nerwową sporządza się rozszarpując delikatnie igiełkami kawałeczki rdzenia kręgowego. Właściwe badanie struktury tkanki nerwowej związane jest jednak nierozłącznie ze sporządzaniem preparatów mikroskopowych barwionych. Umiejętność przygotowywania takich skrawków jest obecnie niemałą wiedzą, streszczoną w grubych podręcznikach, zamykających w sobie tysiące metod i przepisów. Niemniej jednak główny tok postępowania jest w zasadzie podobny.

Leave a Reply