You are here: Home > Mózg > Mózg zwierząt ssących

Mózg zwierząt ssących

Rdzeń przedłużony, ze zgięciem karkowym, jest miejscem wyjścia nerwów III-XII. Nerw V rozwinięty jest stosunkowo słabo, wskutek wykształcenia się dzioba.

Rdzeń kręgowy ptaków zajmuje, jak u gadów, całą długość kanału kręgowego i nie tworzy ani końskiego ogona, ani nitki końcowej. Ma dwa bardzo wyraźne zgrubienia, szyjne i lędźwiowe. Zgrubienie szyjne, obsługujące skrzydła jest zwykle większe z wyjątkiem strusi.. Z rdzenia wychodzi duża ilość nerwów szyjnych, nieco mniej tułowiowych i lędźwiowych. Nerwy te tworzą sploty. Poszczególne gałązki unerwiają dermatomy skóry, podobnie jak u ssaków i człowieka.

Osobliwością rdzenia ptaków jest zatoka 1 ę d ż w i o w o-k r z y ż o w a w obrębie zgrubienia lędźwiowego. Górne części rdzenia rozsuwają się tu na boki, tak że powstaje między nimi obszerne zagłębienie wypełnione tkanką glejową (ryc. 46).

Mózg zwierząt ssących najbardziej podobny jest do mózgu gadów, z tym, że u ssaków następuje gwałtowny rozrost płaszcza kreso- mózgowia przy równoczesnej regresji pokrywy wzrokowej [tectum opti- cum), tak ważnej dla innych kręgowców. Rozwojowi płaszcza towarzyszy rozwój mostu i nowych części móżdżku oraz wytworzenie ciała mo- dzelowatego (corpus callosum).

Podobieństwo z gadami najbardziej rzuca się w oczy u ssaków workowatych (Marsupiafia), których przedstawicielem jest dydelf (Dydelphis virginiana). Widzimy w jego mózgu (ryc. 47) duże opuszki węchowe oraz dość spore półkule, zakrywające międzymózgowie. Między półkulami widnieje głęboka szczelina – dydelf nie posiada ciała modzelowatego. W tyle stropu komory III znajduje się szyszynka (epiphys/s) oraz pokrywa wzrokowa (iecium) wykształcona w sposób typowy dla ssaków w postaci blaszki czworaczej (lamina ąuadrigemlna), Przeważają u dy- delfa wzgórki tylne, słuchowe. Półkule zbudowane są podobnie jak u człowieka z tym, że formacja rogu Ammona (cornu Amnionis) odgrywa znacznie większą rolę. Powierzchnia półkul jest słabo pofałdowana, gdyż dydelf jest zwierzęciem niedużym.

Leave a Reply