You are here: Home > Mózg > Mózg ptaków

Mózg ptaków

Rdzeń kręgowy rozciąga się zawsze do końca kanału kręgowego, a ogon koński nie występuje. Rdzeń jest obły lub lekko spłaszczony i tworzy dwa wyraźne zgrubienia, szyjne i lędźwiowe [intumescentia cervicalis et lurnbaUs). U niektórych gadów kopalnych, dużych, zgrubienia te, szczególnie lędźwiowe mogą być nawet większe od całości mózgu. Nie mają zgrubień pozbawione kończyn węże. Nerwy rdzeniowe wychodzą z rdzenia na tych samych poziomach poprzecznych. Pierwsze trzy pary zostają włączone do rdzenia przedłużonego, włókna ich mogą jednak dochodzić nie tylko do mięśni języka.

Mózg ptaków (ryc. 45) zbudowany jest w sposób nieco odrębny, wskutek konieczności oszczędnego wyzyskania miejsca w czaszce. Struktura jego zbliżona jest do mózgu gadów, bardzo zaś różna od mózgu ssaków.

Kresomózgowie ptaków składa się ze słabo rozwiniętej części węchowej z małą opuszką węchową oraz dużych półkul. Półkule zbudowane są bardzo swoiście, bo niemal całą ich masę tworzy rozbudowane i zróżnicowane na wiele części prążkowie (striatam). Część płaszczowa, tworząca przyśrodkową i grzbietową ścianę szparowatej, niewielkiej komory, jest słabo rozwinięta. Międzymózgowie, z zewnątrz niewidoczne, wiąże się z dużą przysadką i dobrze rozwiniętym skrzyżowaniem nerwów wzrokowych. Po stronie grzbietowej występuje szyszynka o budowie gruczołowatej.

Swoistemu przeobrażeniu ulega śródmózgowie ptaków, wskutek przesunięcia się obu guzów pokrywy na boki i w dół. Oba guzy, zwane płatami wzrokowymi {!obi optici) są wskutek tego widoczne najlepiej od strony brzusznej lub z boku. Przesunięcie spowodowane zostało prawdopodobnie przez silny rozrost dobrze zróżnicowanego (lot) móżdżku w ciasnej przestrzeni ptasiej czaszki.

Leave a Reply