You are here: Home > Mózg > Mózg kota

Mózg kota

Szczelina boczna (iissura laterałis) widoczna jest lepiej od strony grzbietowej. Biegnie ona wzdłuż kantu półkuli, a na przodzie rozwidla się w fissura coronaiis oraz fissura ansata. W środku rozwidlenia mała, o zmiennym kształcie bruzdka jest odpowiednikiem bruzdy środkowej (Rolanda) u człowieka. Oddziela ona nieduże zawoje gyrus postcentralis i gyrus precentralis, zwane też gyrus sigmoideus. Trochę dalej do przodu znajduje się typowa dla mięsożernych bruzda krzyżowa (lis- sura cruciata). Równolegle do üssura lateralis biegną dwie mniejsze bruzdy: lissura entolateralis i ectolateralis, oddzielające zawoje o tej samej nazwie. Po stronie przyśrodkowej półkuli spostrzegamy lissura spienia- lis, ciąg dalszy lissura cruciata oraz lissura postsplenialis, z przodu lis- sura genualis. Widoczna jest także lissura hippocampi.

Mózg kota podobny jest nieco do mózgu psa, lecz liczba bruzd jest tu mniejsza w związku z mniejszymi rozmiarami mózgu. W szczególności kot nie ma fissura presylvia (często nazywa się tak fałszywie sulcus olla- ctorius, u kota bardzo dobrze rozwinięty). Brakuje także środkowego odcinka lissura ectosylvia. Bruzda ta rozpada się na dwie części przedzielone zawojem zwanym gyrus lelinus (zawój koci).

Mózg makaka (ryc. 49) jest wielkości podobnej do mózgu średniego psa. I tu znajdujemy fissura sylvia, która jest jednak znacznie głębsza i w ścianach swoich zawiera bruzdy odpowiadające lissura sylvia oraz ectosylvia psa. Obok biegnie fissura temporalis superior odpowiednik części tylnej lissura suprasylvia psa. Po drugiej stronie lissura sylvia znajdujemy lissura centralis, dużą w związku ze sprawnością ruchową małp. Fissura rhinalis jest u małp w zaniku, wskutek słabego rozwoju ośrodków węchowych.

Leave a Reply