You are here: Home > Mózg > Móżdżek

Móżdżek

Móżdżek odbiera – tak samo jak pole równoważne – zakończenia włókien przedsionkowych i linii nabocznych, a oprócz tego liczne włókna z rdzenia i rdzenia przedłużonego (wrażenia dotykowe i czucia wewnętrz- nego), z pokrywy wzrokowej (tectum opticum – wrażenia wzrokowe), z nerwu trójdzielnego (dotyk przyustny) oraz prawdopodobnie z podwzgórza (wrażenia węchowe). Dzięki tym drogom aferentnym możliwe i prawdopodobne jest kojarzenie tułaj wrażeń równoważnych z doznaniami innych zmysłów, celem utrzymania właściwej postawy i koordynacji ruchów.

Skojarzone na terenie móżdżku impulsy przesyłane są przez aksony „komórek Purkinjego” częściowo do jąder ruchowych rdzenia przedłużonego i do jądra siatkowatego, częściowo do położonych nieco głębiej jąder ruchowych nerwu VIII (nucie/ motorii VIH). Jądra te zwane także jądrami móżdżkowymi (nuclei cerebellares), odgrywają rolę podobną jak jądra móżdżkowe wyższych kręgowców. Wychodzi z nich ku przodowi duża wiązka grubych włókien krzyżująca się na terenie śródmóz- gowia koło jądra nerwu III i zdążająca do przedniego końca jądra siatkowatego nakrywki (nucieus !notorias tegmenti) (str. 260). Wiązka ta jest najpierwotniejszą postacią konaru przedniego móżdżku (peduncu/us anterior cerebeili s. brachium coniunctivum), zdążającego do jądra czerwiennego (nucieus ruber), (ryc. 204).

Dalszy rozwój szczepowy móżdżku przebiega w zależności od sprawności ruchowej danego rządu czy nawet gatunku. Zwierzęta zgrabne i ruchliwe mają móżdżek rozwinięty dobrze, zwierzęta o gnuśnym trybie życia zredukowany. Żarłacze, zwinni korsarze oceanów mają móżdżek duży, u większych gatunków w postaci zawile pofałdowanych wypukleń (ryc. 205). Wyróżniamy w nich leżące po bokach uszka (atiricuJi), odbierające włókna z układu przedsionkowego i linii nabocznych oraz kadłub (corpus cerebelU), przyjmujący drogi z rdzenia, rdzenia przedłużonego i pokrywy wzrokowej. Drogi wychodzące z móżdżku tych zwierząt przebiegają podobnie jak w mózgu minoga.

Leave a Reply