You are here: Home > Mózg > Móżdżek pstrąga

Móżdżek pstrąga

Swoisty typ rozwoju kresomózgowia jest jerinvm z dowodów, że ryby te stanowią odrębną, boczną linię rozwoju filogenetycznego.

Między mozgo wie pstrąga zakryte jest przez ogromnie silnie rozwiniętą pokrywę śródmózgowia (tectum op- ticum s. mesencephali). Na zewnątrz widoczne są tylko przydatki lej części mózgu w postaci przysadki (hypophysis) wraz z lobi inferiores, dużego saccus vascuiosus oraz osobliwie ukształtowanego skrzyżowania grubych nerwów wzrokowych.

Pokrywa wzrokowa bardzo silnie rozwinięta w postaci dwu dużych guzów stanowi szczegół bardzo rzucający się w oczy przy oglądaniu mózgu ryby i często jest uważana przez nieświadomych za półkule kresomózgowia. Rozrost pokrywy u pstrąga ma niewątpliwie związek z dobrym wzrokiem tej ryby, ale przede wszystkim spowodowany jest przez skupienie w pokrywie śródmózgowia funkcji najwyższej integracji nerwowej.

Móżdżek pstrąga jako ryby ruchliwej rozwinięty jest bardzo dobrze. Rdzeń przedłużony duży, choć w stosunku do całości względnie mniejszy niż u minoga.

Rdzeń kręgowy ryb kostnoszkieletowych jest obły, bez zgrubień (in- tumescentiae). Długość jego bywa bardzo różna, od form skróconych do zaledwie paru segmentów aż do postaci bardzo długich. W części ogonowej rdzeń niekiedy redukuje się do nitki krańcowej (filum terminale) ukrytej wśród ogona końskiego (cauda equina), (str. 38). Nerwy te są jednak różne od spotykanych u ssaków: są to zawsze odcinki korzonków grzbietowych między rdzeniem a zwojem rdzeniowym, a nie nerwy powstałe z połączenia się obu korzonków.

Leave a Reply