You are here: Home > Mózg > Móżdżek człowieka

Móżdżek człowieka

Móżdżek człowieka spełnia te same w zasadzie funkcje co móżdżek ryb, tj. koordynuje ruchy mięśni w czasie i przestrzeni oraz utrzymuje mięśnie w odpowiednim napięciu, które jest podstawowym warunkiem ich skutecznej pracy. Aby sprostać temu zadaniu, musi on na bieżąco otrzymywać nerwową informację z narządów czucia wewnętrznego, przede wszystkim z wrzecionek czuciowych mięśni i ścięgien, o aktualnym stanie napięcia i pracy mięśni. Obok tego odbiera impulsy od narządów orientacji w przestrzeni, z narządów dotyku i nawet wzroku. Do móżdżku owego dochodzą nadto, za pośrednictwem mostu, informacje o pracy kory ruchowej, zwłaszcza jej ośrodków piramidowych.

Wszystkie te impulsy kojarzą się w móżdżku najprawdopodobniej w warstwie komórek ziarnistych – szczegółowy mechanizm tej pracy nie jest nam jednak znany. Móżdżek ma prawdopodobnie charakter układu kontrolującego ruchy przez narządy czucia wewnętrznego i ich drogi. Zainicjowany przez korę ruch kontrolowany jest w ten sposób, a wszelkie odchylenia od pierwotnego planu – „znanego” móżdżkowi dzięki połączeniom z ośrodkami ruchowymi – przelicza on od razu na poprawkę tego ruchu. Przypomina to kontrolę ruchu rakiety: tor jej kontrolowany jest przez radar przekazujący dane do maszyny liczącej, która podaje wartości potrzebnej korektury na bieżąco.

Impulsy dochodzące do móżdżku i wychodzące zeń biegną przez szereg dużych pasm. U człowieka i w ogóle u ssaków pasma te grupują się w trzy pary dużych wiązek zwanych konarami móżdżku (pedunculi ce- rebeili), W bardzo uproszczonym schemacie można móżdżek przedstawić jako twór oparty o trzy pary ramion wszczepionych w pień mózgowy. Ku tyłowi wychodzą konary tylne lub dolne (pedunculi cerebelli posteriores s. inferiores} zwane powszechnie ciałami powrózkowatymi (corpora restiiormia). Ku przodowi kierują się konary przednie (pedunculi ce- rebeJJi anteriores s. superiores) znane także jako ramiona łączące (brachia coniunctiva). Po bokach widnieją konary środkowe lub mostowe {pedunculi cerebeW medii s. ad pontem).

Leave a Reply