You are here: Home > Mózg > Metody badania układu nerwowego

Metody badania układu nerwowego

Wobec ogromnego rozwoju nauki o mózgu i układzie nerwowym współczesna neurologia musiała odbiec daleko od prymitywu rozskuby- wania igiełkami i obrazowego określania fragmentów rzeźby mózgu, choć metody te są ciągle jeszcze w pewnym zakresie używane. Igiełki i skalpel ustąpiły przed precyzyjnymi przyrządami, a rolą pojedynczych badaczy przejęły kadry wyspecjalizowanych uczonych, pracujących w odpowiednio wyposażonych instytucjach i zakładach, powiązanych w swej działalności przez fachowe czasopisma i książki, zjazdy, organizacje krajowe oraz międzynarodowe, jak np. IBRO (International Brain Research Organization) działające przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W miejsce pionierskiej improwizacji pojawiły się ścisłe metody, których znajomość choćby teoretyczna jest niezbędnym warunkiem zrozumienia osiągniętych zdobyczy naukowych.

Najprostsze z tych metod to jeszcze te same, którymi posługiwano się już w XVII w.: opisy zewnętrznego wyglądu, sporządzania oglądanych gołym okiem lub przez lupę przekrojów oraz metody rozwłókniania. Są one stosowane powszechnie przede wszystkim dla wstępnego zapoznania się z materiałem oraz dla wprowadzenia uczniów w dziedzinę morfologii mózgu. Niemniej, w rękach wprawnych anatomów stanowią one czasem i dzisiaj także metodę badawczą, prowadzącą do wykrycia pewnych grubszych struktur włókien i ich połączeń. Wyniki takie sprawdza się potem za pomocą innych metod.

Leave a Reply