You are here: Home > Mózg > Kresomózgowie żarlaczy

Kresomózgowie żarlaczy

Kresomózgowie żarlaczy jest parzyste i dużą jego część stanowią piaty węchowe (lobi olfactorii), rozrastające się albo w przód {niekiedy dość daleko), albo na boki. Można w nich wyróżnić opuszkę węchową, szypulkę oraz wiążący się z półkulami guzek węchowy (tubercuhim olfactoiium). Ponadto składa się kresomózgowie z patrzystych, prymitywnych półkul, wewnątrz których znajdują się komory boczne. Półkule są zwykle zrośnięte ze sobą w płaszczyźnie środkowej, niemniej jednak struktura ich jest dobrze widoczna na przekroju (ryc. 37).

Kresomózgowie przechodzi nieznacznie w międzymózgowie, z którym łączy się w dnie komory III przysadka (hypophysis) oraz wyrostki zwane lobi inieriores. Obok widoczny jest silnie rozwinięty saccus vasculosus. Po stronie grzbietowej występuje splot naczyniasty (na rycinie zerwany) oraz szyszynka (corpus pineale s. epiphysis). S rodni ó z g o w i e wykształcone jest w postaci dwu guzów pokrywy wzrokowej (iecius opticam) i nadal odgrywa dużą rolę jako najwyższy ośrodek integracji nerwowej.

Móżdżek żarlaczy rozwinięty jest bardzo silnie, co pozostaje w związku z icb ruchliwym trybem życia zwinnych drapieżców oceanów. Rdzeń przedłużony duży i dobrze rozwinięty podobnie jak i nerwy mózgowe.

Rdzeń żariaczy ma kszlał obły, a w związku ze słabym rozwojem płetw bocznych nie ma zgrubień (inlumesceriLia). Wychodzą z niego nerwy brzuszne i grzbietowe, łączące się poza kręgosłupem we ws p ó 1- ny nerw rdzeniowy. Na nerwach grzbietowych widoczne są zwoje rdzeniowe (ganglia, spinalia). Poszczególne nerwy zaopatrują w swoje zakończenia poprzeczne pasy skóry (ryc. 39), podobnie jak u człowieka. Gałązki nerwów w różnych odcinkach mogą tworzyć sploty (plexus).

Leave a Reply