You are here: Home > Mózg > Kresomózgowie (telencephaion)

Kresomózgowie (telencephaion)

– W tym odcinku mózgu wyróżnimy nadto:

– a) opuszki węchowe (bulhi oHaclorii],

– b) półkule kreso mózgowia (hemisphaerae teiencephah),

– c) ciało prążkowane (corpus striatum).

Kresomózgowie jest w przeciwieństwie do innych odcinków mózgu, parzyste. Czynnościowo odcinek ten związany jest u zwierząt niższych przede wszystkim z węchem.

– II. Międzymózgowie (diencephcilon), któremu odpowiada

– 2. komora III (ventriculus tertius), jest drugim z kolei odcinkiem, nieco schowanym pod półkulami. Jako części składowe tego odcinka wymienić należy:

– a) wzgórza wzrokowe (thalami optici) leżące po obu stronach komory, często zwane krótko wzgórzami {thalami},

– b) podwzgórze {hypothalamus) tworzące dno komory III,

– c) nadwzgórze {epithalamus) położone nad wzgórzami. Międzymózgowie pierwotnie jest ośrodkiem badania pokarmu i regulacji funkcji wegetatywnych ustroju.

– III. Śródmózgowie (mesencephcdon} otaczające komorę, zwaną

– 3. wodociągiem Sylwiusza (aquaeductus Sylvii).

– Wyróżniamy w tym odcinku:

– a) pokrywę wzrokową {tecłum opticum),

– b) nakrywkę (tegmentum).

Śródmózgowie płazów jest silnie rozwinięte, zwłaszcza jego pokrywa wzrokowa. Występuje ona w postaci dwu okrągłych guzków, które nieświadomi biorą czasami za półkule. Guzy te, to główny ośrodek wzroku u wszystkich niższych kręgowców, a zarazem ośrodek wielozmysłowej (polisensorycznej) asocjacji. Pod pokrywą widoczny jest wodociąg w postaci dużej komory (odmiennie niż u człowieka). Dno komory stanowi nakrywka, kryjąca w sobie ośrodki motoryczne.

Leave a Reply