You are here: Home > Mózg > Komórki zwojowe

Komórki zwojowe

Komórki zwojowe {neurony, komórki nerwowe, str. 111) są elementarnymi cegiełkami budowy układu nerwowego. One to są właśnie tymi „urzędnikami” różnych stopni i specjalności, którzy załatwiają sprawy objęte zakresem działania olbrzymiego „biura” kierującego funkcjami całego ustroju. Liczbę ich w mózgu ludzkim oceniono na 9 do 14 miliardów (14X 109).

Komórki te od samego początku badań histologicznych skupiały na sobie zainteresowanie wielu uczonych, którzy opracowali specjalne metody do ich badania, takie jak metoda Golgiego, Cajala, BieIschowsky’ego, Nissla czy Ehrlicha (str. 13). Dzięki zastosowaniu tych metod, obok rozlicznych metod używanych w elementarnej histologii, nasze wiadomości o wyglądzie i budowie komórki nerwowej są wcale obszerne.

Komórki zwojowe oglądane jako całość wykazują olbrzymią rozmaitość kształtów oraz wielkości. Obok karłów o średnicy kadłuba około 3 M. (przypominamy, że krwinki czerwone człowieka mają około 7 p.) do olbrzymów mających po 150 i więcej mikronów średnicy. Jeszcze bardziej zdumiewające są rozmiary wypustek, które u człowieka mogą sięgać jednego metra, a u zwierząt takich jak np. wieloryby nawet do kilku metrów!

Równie zdumiewające jest bogactwo kształtowy poznane głównie dzięki metodzie Golgiego. Kadłuby komórek zwojowych mogą przybrać kształt w przybliżeniu kulisty, jajowaty, wrzecionowaty, gruszkowaty, spłaszczony, gwiaździsty lub zupełnie nieregularny. Jedyną cechą wspólną dla wszystkich postaci komórek zwojowych jest tylko typowe zróżnicowanie tych komórek na kadłub (perikarion) oraz wychodzące z kadłuba różnej długości wypustki w ilości co najmniej jednej.

Leave a Reply