You are here: Home > Mózg > Komórki zwojowe cz. II

Komórki zwojowe cz. II

Kadłub1 komórki zwojowej (ryc, 63) stanowi jej część centralną. Tu znajduje się jądro komórki oraz większe skupienie jej cytoplazmy. Zniszczenie kadłuba pociąga za sobą nieuchronnie obumarcie wszystkich wypustek, podczas gdy odcięte wypustki mogą być zregenerowane wła-

Dla określenia części przyjędrowej komórki nerwowej (perikarionu) stosowane bywa słowo „ciało komórki”. Termin ten jest germanizmem, obcym duchowi języka polskiego. Jest to „kalka językowa” powstała przez dosłowne przetłumaczenie niem. „Zellleib”, z tym, że tłumaczenie to nie jest dokładne. Niemieckie „Leib”, podobnie jak angielskie „body” zawiera bowiem w swoim pojęciu przeciwstawienie kadłuba członkom: Leib znaczy także „brzuch”, podczas gdy polskie „ciało” oznacza zawsze całość jakiegoś zwierzęcia, śnie od strony kadłuba. W kadłubie neuronu odbywają się niewątpliwie procesy będące istotą zarówno funkcji nerwowych danego neuronu, jak i jego przemiany materii.

Jądro (nucJeus) komórki nerwowej jest zwykle dość duże, co nie powinno dziwić zważywszy, że musi ono obsługiwać nie tylko cytoplazmę kadłuba, ale także i długie wypustki. Zawera ono kwasochłonną plazmę jądrową, pozostającą w stanie spoczynku i blado barwiącą się chromaty- nę. Na preparatach sporządzonych metodą Nissla przedstawia się dlatego jako prawie bezbarwny pęcherzyk. Wrzecion kariokinetycznych w komórkach nerwowych nie spotyka się, może tylko z wyjątkiem niektórych odcinków układu współczulnego. Czasami jedynie, np. w gałce bladej (globus pallidus) trafiają się komórki o dwu jądrach. Brak wrzecion wskazuje, że komórki nerwowe u dorosłych osobników nie mogą się już mnożyć i tym samym ilość ich pozostaje w ciągu całego życia zwierzęcia niezmieniona.

Leave a Reply