You are here: Home > Mózg > Komórki sznurowe i komórki wnętrzne

Komórki sznurowe i komórki wnętrzne

W istocie szarej rdzenia, wśród zrębu glejowego i splotu włókien bezstonkowych i oslonkowych, gromadzą się kadłuby neuronów rdzeniowych. Są to przeważnie komórki dość duże, o licznych dendrytach. Rozróżniamy wśród nich kilka kategorii.

W rogach przednich gromadzą się głównie komórki motoryczne należące do kategorii komórek korzonkowych. Nazwa pochodzi stąd, że wysyłają one swoje wypustki przez korzonki przednie do mięśni. Same te komórki odbierają impulsy od włókien pochodzących z różnych ośrodków ruchowych mózgu (ryc. 111), co zjednało im określenie Sherringtona „iinal common path”. Obok nich znajdujemy tu komórki rogów przednich łączące się z wrze- cionkami mięśniowymi. W rogach bocznych znajdujemy komórki korzonkowe związane z układem wegetatywnym.

Komórki sznurowe wysyłają swoje włókna osiowe przez sznury rdzeniowe do mózgu. Są to komórki czuciowe, przekazujące impulsy zmysłów skórnych do układu ośrodkowego. Spotykamy je rozsypane na całej przestrzeni szarej istoty, z tym jednak, że najgęściej występują w rogach tylnych.

Wreszcie komórki wnętrzne, to neurony Golgiego typu II, o krótkich neurytach nie wychodzących poza obręb rdzenia. Komórki te łączą ze sobą różne piętra i okolice rdzenia. Często określa się je jako aparat własny rdzenia, do którego zaliczamy także niektóre kolaterale włókien sznurowych i korzonkowych.

Kadłuby komórek tworzą w obrębie szarej substancji rdzenia skupienia zwane jądrami rdzeniowymi (ryc. 111). Skupienia takie czasem ciągną się przez całą długość rdzenia, czasem dadzą się wyróżnić tylko na krótkim odcinku, jak np. jądro przeponowe (rmcleus phrenicus). Pewna, nieduża liczba komórek różnego typu zajmuje w rdzeniu położenie nietypowe gdzieś wśród białej istoty, pod powierzchnią rdzenia, a nawet w kanale środkowym. funkcjami rdzenia i układem jego neuronów wiążą się ściśle zwoje rdzeniowe [ganglia spinałia). W zwojach tych znajduje się skupisko komórek dość dużych, okrągłych, jednobiegunowych. Mają one jedną tylko wypustkę rozdzielającą się na dwie gałęzie: do skóry i do rdzenia. Są to komórki czuciowe, pierwotnie u zarodków dwubiegunowe, przekształcające się przez zrastanie się podstawowego odcinka dwu wypustek w jeden pień. Między nimi przebiegają pęczki włókien do tych neuronów należących. Synaps w obrębie zwojów rdzeniowych nie znaleziono.

Leave a Reply