You are here: Home > Mózg > Komórki Schwanna

Komórki Schwanna

Do gleju wypada zaliczyć także komórki Schwanna. Komórki te występują wzdłuż włókien nerwowych poza obrębem układu nerwowego ośrodkowego, a więc w nerwach. Pochodzą one, tak samo jak inne komórki glejowe (prócz mezogleju) z elementów rurki nerwowej. Są to komórki dość duże, o kształcie w przybliżeniu rurkowatym. Można w nich wyróżnić część obwodową, plazmatyczną oraz bogatą w mielinę część osłonkową, okręconą kilkakrotnie, lub nawet kilkunastokrotnie dookoła włókien osiowych. Odgrywają one w stosunku do tych włókien niewątpliwie rolę troficzną wobec olbrzymiej długości wielu włókien w nerwach, a zarazem mają też jakiś, w szczegółach niewyjaśniony wpływ na przewodzenie impulsów. Świadczą o tym wahnienia potencjałów (str. 147) na przejściu przez przewężenia Ranviera, będące granicą dwu komórek Schwanna. Mają one też duże znaczenie dla wzrostu włókien osiowych. Akson uszkodzony tak, żeby osłonka Schwanna nie uległa zniszczeniu, odrasta stosunkowo łatwo.

Prócz wymienionych powyżej postaci gleju w niektórych narządach układu nerwowego znajdujemy jeszcze inne formy takich komórek. Takimi np. są komórki glejowe Fanany, o osobliwym pierzastym kształcie, spotykane w korze móżdżku między komórkami Purkinjego. Do komórek glejowych zaliczyć należy także komórki Mullera występujące w siatkówce. Komórki glejowe spotykamy też w nasadce mózgowej (epiphy- sis) oraz w niektórych narządach ścian komór mózgowych, jak w narządzie podspoidłowym (organon subcommissurale) i w narządzie podskle- piennym (organon subfornicale).

Leave a Reply