You are here: Home > Mózg > Komórki Rohon Bearda

Komórki Rohon Bearda

W rdzeniu płazów znaleziono drogi zdążające do różnych części mózgu oraz drogi zstępujące. Wśród nich, ale tylko u płazów ogoniastych, odróżniają się włókna Mauthnera. Drogi zstępujące tworzą liczne gałązki budujące splot powierzchniowy, albo oplatające wypustki neuronów ruchowych i wnętrznych.

U młodych płazów występują bardzo dobrze widoczne komórki Ro- hon-Bearda. Na przekrojach przez rdzeń gadów (ryc. 127) obserwujemy układ białej i szarej istoty w postaci motyla, zupełnie podobny jak u ssaków. Korzonki grzbietowe wchodząc do rdzenia zachowują się tak samo jak u płazów (i ssaków), wyraźniej nieco rysują się bocznice włókien czuciowych biegnące do rogów brzusznych.

Komórki sznurowe oraz wnętrzne (str. 182) przedstawiają się podobnie jak u płazów. Na uwagę zasługują wydłużone komórki wnętrzne z licznymi dendrytami docierającymi do istoty białej. Inne komórki wysyłają dendryty tylko w obrębie istoty szarej. Komórki ruchowe rogów brzusznych wysyłają jeszcze dendryty do splotu powierzchniowego, lecz w mniejszej ilości niż u płazów. Osobliwością są włączone w sieć powierzchniową dendrytów neurony, tworzące tam jądra brzeżne (nuciei maiginales). Jądra podobne mają także ptaki. ‚

U gadów spotykamy po raz pierwszy dobrze wykształcone pęczki: smukły i klinowy oraz ich jądra. Nie jest jednak pewne czy wysyłają one włókna wstęgi do wzgórza. Sznury boczne gadów zawierają – oprócz licznych włókien własnych (fasciculi proprii) drogi rdzeniowo- móżdżkowe, rdzeniowo-pokrywowe (spino-teclaies) i rdzeniowo-nakryw- kowe (spino-tegmentales). Systemy zstępujące grupują się głównie w sznurach brzusznych. Biegnie tamtędy także wiązka podłużna przyśrodkowa. Drogi te, podobnie jak u ssaków i ptaków, wysyłają liczne gałązki końcowe do rogów brzusznych.

Leave a Reply