You are here: Home > Mózg > Komórki kojarzące i spoidłowe

Komórki kojarzące i spoidłowe

Nerwy rdzenia grzbietowe składają się jak i u lancetnika z włókien czuciowych i trzewiowo-ruchowych. Na nerwach tych widoczne są nieznane u lancetnika zwoje rdzeniowe, w których gromadzi się około 80°/o komórek czuciowych (reszta jest w obrębie rdzenia). Komórki te mają często kształt komórek dwubiegunowych, a ich wypustki biegną do skóry i bardzo prymitywnych narządów czucia skórnego. Druga wypustka wchodzi do rdzenia i tu, dość głęboko, dzieli się w kształcie litery T na część zstępującą w tył rdzenia i wstępującą ku przodowi. Po drodze obie wypustki oddają liczne bocznice do splotu włókien na powierzchni rdzenia. Tu następuje przekazanie impulsu dendrytom komórek kojarzących, o czym będzie jeszcze mowa i może także dendrytom komórek ruchowych w kilku sąsiednich segmentach.

Prócz opisanych komórek występują w rdzeniu minoga liczne k o- mórki kojarzące i spoidłowe (ryc. 119), pośredniczące między elementami czuciowymi i ruchowymi. Jeden z większych takich układów, to komórki włókien łukowych. Mieszczą się one w bocznych partiach rdzenia, a neuryty ich biegną lukiem na drugą stronę rdzenia i tu przyłączają się do włókien podłużnych po bokach rdzenia. Układ ich przypomina kopodniety od różnych komórek, także z nerwów grzbietowych (odruchy własne mięśni). Są też liczne komórki sznurowe i spoidłowe (wnętrzne). Sznury tylne słabo rozwinięte, jąder smukłego i klinowatego brak.

Rdzeń ryb kostnoszkieletowych ma, podobnie jak u żarła- czy, wyraźną szarą istotę w postaci „motyla”. Rogi grzbietowe, u podstawy zrośnięte ze sobą (ryc. 123) wytwarzają często duże obszary substancji szklistej (substanfia gelatinosa). U larw w rogach tylnych widoczne są komórki Rohon-Bearda, o czym dalej mowa, zanikające u dorosłych osobników. Prócz tego występuje w rdzeniu ryb kostnoszkieletowych dużo komórek spoidłowych, sznurowych i motorycznych.

Leave a Reply