You are here: Home > Mózg > Komórki gleju wielkokomórkowego

Komórki gleju wielkokomórkowego

Komórki składające się na glejową siatkę przestrzenną wykazują dość dużą rozmaitość postaci. Z grubsza dzielimy je na glej wielko- i drobno- komórkowy (macioglia – microglio).

Komórki gleju wielkokomórkowego to komórki (ryc, 73) o wielu bardzo wypustkach, wychodzących z dość dużego kadłuba. Noszą one nazwę astrocytów (łac. astrum – gwiazda) albo komórek gwiaździstych. Wybarwić je można albo metodą Golgiego (str. 14), albo jedną ze specjalnych metod barwienia gleju. W plazmie ich i w grubszych wypustkach widoczne są drobne ziarenka o niewiadomym znaczeniu, zwane gliosomami.

Wypustki komórek glejowych mogą być różnej długości, co pozwala rozróżniać glej krótko- i długowypustkowy, który to podział jednak większego znaczenia nie ma. Ważniejszy jest kształt wypustek i ich grubość, pozwalające na wyróżnienie astrocytów plazmatycznych i włóknistych. Wypustki astrocytów plazmatycznych są szersze, o nierównym konturze – wypustki gleju włóknistego węższe i wzmocnione wytwarzanymi przez plazmę sztywnymi włóknami gleju. Włókna tworzą oczywiście wzmocnione rusztowania glejowego mózgu i rdzenia, które odznaczają się, jak można się przekonać przy preparowaniu, wcale dużą elastycznością.

Glej plazmatyczny, obok funkcji podporowej, spełnia ważną rolę w przemianie materii komórek zwojowych, ich odżywianiu i oczy- szczaniu z produktów rozkładu, pośrednicząc między nimi a układom krwionośnym. Wypustki jego oplatają dla tego celu z jednej strony komórki zwojowe i ich wypustki, dendryty i neuryty, a z drugiej wchodzą w kontakt z włosowatymi naczyniami (ryc. 73). Dzieje się to za pomocą „łapek” glejowych, tj. wypustek ze spłaszczonym końcem, przylegającym do naczyń. Łapki takie oblepiają szczelnie powierzchnię tętniczek i żyłek i niewątpliwie służą do wymiany gazów, substancji odżywczych i produktów rozpadu przez krew.

Leave a Reply